Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Lätt att göra fel när kollegan är patient

Publicerad: 19 maj 2015, 05:30

Det finns risk för att vårdpersonal missbedömer patienter som själva jobbar i sjukvården, vilket kan äventyra patientsäkerheten.


Det är i en ännu opublicerad intervjustudie som vårdpersonal har berättat om sina upplevelser av att vårda och behandla patienter som är till exempel läkare eller sjuksköterskor.

Bakom studien står bland andra Mia Svantesson Sandberg, sjuk­sköterska, etiker och forskare vid Vårdvetenskapligt forskningscentrum i Region Örebro län.

Hon konstaterar att vårdpersonal i dag ofta rekommenderas att behandla patienter som själva har sjukvårdskompetens precis som vilka patienter som helst.

– Men min studie tyder på att man inte rutinmässigt ska tänka att bara man behandlar patienter som jobbar i sjukvården som alla andra patienter så går det bra, säger Mia Svantesson Sandberg och fortsätter:

– Man måste nog vara lite mer uppmärksam än så – annars finns en risk att man kränker patienten.

De flesta personer i studien sa till en början att patienter som jobbar i sjukvården bör behandlas som vilka patienter som helst. De sa också att det var just så de själva gjorde. Men efter ett tag trädde en mer komplex bild fram.

Många berättade om tillfällen då kollegor behandlat patienter oprofessionellt. Personerna i studien beskrev hur det ibland blivit mycket oro och stress runt hela patientsituationen, som de också upplevt har påverkat patientsäkerheten.

– Särskilt gäller det när patienten är en läkare. Man berättade bland annat om att personal har frångått rutiner. Någon berättade till exempel om en läkare som skrivit ut massor av kortison till sig själv som förstört kroppen. Ändå vågade ingen ingripa eftersom de hade så mycket respekt för den här läkaren, säger Mia Svantesson Sandberg.

Någon annan beskrev hur en läkare nästan skickat hem en sjuk­sköterska som kommit till akuten med misstanke om hjärtinfarkt, efter­som personalen runt omkring sa: nej, det kan inte var något, hon har bara stressat på jobbet.

Men intervjupersonerna berättar också om situationer då de själva vacklat i sin professionella yrkesroll.

Resultaten tyder på att det finns en risk för att vårdpersonal ställer högre krav på patienter som själva jobbar inom sjukvården. Och för besvikelse när förväntningarna inte uppfylls.

– Man beskrev hur man inte riktigt kunde lita på patienten och hans eller hennes kunskap. Man har blivit förvånad och besviken över att en patient inte följde ordinationen, eller över att en läkare som haft en stroke inte förstått att han inte kan köra bil, säger Mia Svantesson Sandberg.

– Man har liksom kommit på sig själv med att ha ställt krav på att patienten ska vara en fullt fungerande kollega, fortsätter hon.

Enligt Mia Svantesson Sandberg visar studien hur man kan reagera när man vårdar någon som jobbar i sjukvården, och vad man kan behöva tänka på.

– Min slutsats är att man inte ska blunda för att någon har sjukvårdsbakgrund. Det stämmer nog att man ska behandla patienter som jobbar i sjukvården som andra patienter, men bara om det innebär att man har en personcentrerad vård, där man ser individen utanför patienten. Här har vi en person som är vårdpersonal. Hur vill han eller hon bli bemött?

Resultaten ska ingå vid utbildning av vårdpersonal

■ 16 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetstera­peuter intervjuades om sina upplevelser av att vårda och behandla vårdpersonal i sluten­vården.
■ I studien ingår erfarenheter av att vårda patienter inom såväl den somatiska som den psykiatriska sjukvården.
■ Studien ingår i ett större projekt, lett av Agneta Anderzén Carlsson.
■  Dagens Medicin har tidigare skrivit om en delstudie om att vara sjukvårdspersonal och anhörig till en svårt sjuk patient på sjukhus, se nr 49/14.
■  Ytterligare en delstudie handlar om att vara sjukvårdspersonal och patient.
■ Tanken är att resultaten ska användas vid introduktion och utbildning av vårdpersonal.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev