Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Masar kritiska när Uppsala väljer att ­organisera om

Publicerad: 5 november 2015, 06:00

Fyra av sex medicinskt ansvariga tjänster i Uppsala kommun ser ut att försvinna i en omorganisation efter årsskiftet. En ny tolkning av vårdgivarbegreppet är en av anledningarna.


Enligt lag är en vårdgivare skyldig att utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador. Men vem är egent­ligen vårdgivare – huvudmannen eller entre­prenören? Fram till för två år sedan hävdade Upp­sala kommun att vårdgivaren var densamma som utföraren, för att sedan ändra sig och hävda att huvudmannen var vård­givare. Nu byter kommunen fot igen, efter att ha rådfrågat såväl Social­styrelsen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Uppsala kommuns tolkning av vårdgivarbegreppet har varit helt galen så en omorganisation är nödvändig. I nuläget sitter en särskild enhet med medicinskt ansvariga långt från platsen där vården utförs och gör till exempel vård­skade­utred­ningar även åt privata vård­givare, säger utredningschef Bo Engström som utrett frågan och lagt fram ett förslag om omorganisation.

Men av utredningsmaterialet framgår också att det inte enbart är en ny tolkning av vårdgivarrollen som ligger bakom förändringens vindar. Upprepade gånger pekas samarbetssvårigheter med kommunens medi­cinskt ansvariga ut som en bidragande orsak.

– När kommunen startade den här enheten centralt var det med förhoppningen att få ett bättre sam­arbete och få in ytterligare kompetens i organisationen, men det fick i stället motsatt effekt. De medicinskt ansvariga har haft för mycket kontrollambitioner och har fått ganska dåligt rykte hos både utförare och på andra håll.

Till den nya organisationen söker Uppsala kommun i stället två personer som ska gå under benämningen SSA, sjuksköterska med särskilt ansvar. Mindre kontroll och mer av ett ”verksamhetsstödjande arbetssätt” är ledordet. Men bland berörda masar är kritiken skarp.

– Att byta titel på rollen från mas till SSA känns som ett enkelt sätt för kommunen att göra sig av med personal. Vi har varit lite för obekväma när vi skapat en struktur för hälso- och sjukvårdsansvaret inom kommunen, säger Siw Hansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hon ifrågasätter även hur ärendet har utretts: Utredningen startade i somras när halva styrkan var på semester och de som blev tillfrågade om sitt arbete fick aldrig veta syftet med intervjun eller läsa frågorna i förväg.

– Utredningen speglar inte heller att detta är den tredje omorganisationen på två år eller att äldreförvaltningen haft tre olika direktörer under samma tidsperiod. När vi tillträdde våra tjänster för två år sedan fanns inga riktlinjer, inga rutiner, ingenting. Det är först nu som rutinerna börjar sätta sig. Därför tycker jag att det är väldigt olyckligt att den här omorganisationen kommer just nu, säger Siw Hansson.

Förändringen förväntas klubbas den 19 november och är tänkt att börja gälla redan från årsskiftet.

ANNA-CAJSA TORKELSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev