Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Mellanboenden kan vara lönsamma

Publicerad: 30 november 2015, 14:16

Vårdanalys slår ett slag för mellanboenden och manar till en stärkt samverkan mellan kommuner och landsting i planeringen av äldreomsorgen.


Äldreomsorgen går igenom stora förändringar. Sedan 1997 har antalet personer med plats på vård- och omsorgsboenden minskat med drygt 30 000. För att behålla dagens nivå på utbudet av äldretjänster skulle antalet platser behöva öka med cirka 19 000 fram till 2025 och det enbart för att befolkningen åldras.

Vårdanalys har därför gjort en studie av vad strukturförändringarna kan betyda ur ett brukar- och medborgarperspektiv. Enligt en enkät besvarad av nära 400 personer i åldern 50-60 år, kallade ”morgondagens äldre”, vill häften flytta till någon form av mellanboende. Där skulle de kunna få hjälp med praktiska sysslor och därmed lättare klara sig själva.

Det finns ingen nationellt heltäckande statistik om mellanboenden, men i Vårdanalys rapport uppskattas att endast 10-25 procent av äldre med lätt funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov i dag bor på mellanboenden.
Samhällsekonomiskt vore det motiverat att öka tillgången till mellanboenden, enligt rapporten. Visserligen kan det bli dyrare för kommunerna men samtidigt kan behovet av hjälp från närstående och hälso- och sjukvården minska.

Planeringen av äldreomsorgen kan inte utgå enbart från kostnaderna i kommunerna, enligt rapporten. Kommuner och landsting bör utforma en gemensam strategi för hur behoven hos morgondagens äldre bäst kan tillgodoses. Regeringen bör därför säkerställa att det finns strukturer för samverkan mellan kommuner och landsting, föreslår Vårdanalys.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev