Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Ny chefsroll ska stärka sjuksköterskor i Skåne

Publicerad: 29 november 2019, 14:00

”Jag tror att vi är först i landet med det här. Vi har i princip alltid haft en regional chefläkare, men det har inte funnits någon regional chefsjuksköterska”, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Foto: Emil Langvad/Bildbyrån

Skånes regionala chefläkare får snart sällskap av en sjuksköterska på samma nivå. Tillsammans ska de leda regionens strategiska patientsäkerhetsarbete.


Ämnen i artikeln:

Region SkåneSKR

Satsningen beskrivs som unik av Region Skåne.

– Jag tror att vi är först i landet med det här. Vi har i princip alltid haft en regional chefläkare, men det har inte funnits någon regional chefsjuksköterska, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Syftet med den nyinrättade tjänsten är dels att bättre få in omvårdnadsperspektivet i det strategiska patientsäkerhetsarbetet, dels att utveckla sjuksköterskeyrkets karriär­stege och få erfarna sjuksköterskor att stanna kvar i det kliniska arbetet.

– Man ska inte behöva bli administrativ chef för att göra karriär, utan vi ska kunna utvecklas i det kliniska arbetet, säger Pia Lundbom, som själv i botten är specialistsjuksköterska.

Ett steg skulle kunna bli att erfarna sjuksköterskor är mentorer åt nyutbildade, menar hon. Att kunna förmedla kunskap och jobba systematiskt med reflektion är något som Pia Lundbom själv saknade när hon arbetade som specialistsjuksköterska.

– Framför allt i bemötandet med patienter, säger hon.

Är sjukvården dålig på det?
– Nej, men om vi tittar på patient­enkäterna så kan vi absolut förbättra oss.

Precis som regionens chefläkare kommer chefsjuksköterskan arbeta övergripande med patientsäkerhet för att utveckla, säkra och förbättra vården. I jobbet ingår bland annat att hantera resultat från patient­enkäter med fokus på att förbättra upplevelsen för patienterna. Att följa upp och ordna aktiviteter för att nå nationella mål, till exempel att minska antalet vårdrelaterade infektioner, är en annan uppgift. I uppdraget ingår också att leda regionens nätverk av chefsjuksköterskor

– Vi vet att vi behöver arbeta med att professionalisera det som sjuksköterskan gör just i dag. Det kan vara att utveckla den personcentrerade vården och göra patienterna mer delaktiga, där har vi ett stort arbete framför oss, säger Pia Lundbom.

Rätt man eller kvinna för uppgiften ska lägst ha en magisterexamen i omvårdnad, ha arbetat flera år som sjuksköterska samt gilla att driva förbättringsarbete och jobba i nätverk. En dag innan ansökningstiden gick ut i november hade 14 ansökningar kommit in.

– Det är ett gott utfall, skulle jag säga. Jag tror att den här tjänsten är attraktiv eftersom den inte funnits på regional nivå tidigare, säger Pia Lundbom.

Idén till att ha en chefsjuksköterska på regional nivå kommer från hennes tidigare erfarenheter som förvaltningschef i Skånevård Kryh.

– Där hade jag team bestående av chefsjuksköterska och chef­läkare som tillsammans kunde utveckla vården och framför allt medvetandet om vårdskador och det förebyggande arbetet, säger Pia Lundbom.

Nationell patientenkät

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät, ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.
Undersökningar görs vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar, psykiatrisk öppen- och slutenvård, barnsjukvård öppen- och slutenvård samt barn- och ungdomspsykiatri.
Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
Resultatet är en parameter när Dagens Medicin utser Bästa sjukhuset.
Källa: SKL.

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Region SkåneSKR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev