Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Nytt instrument mäter patientnytta

Publicerad: 31 oktober 2017, 12:15

Forskarteamet bakom MedTech20: Anders Ingelgård, Fredrik Olson, Ingela Björholt och Eva Lesén

Foto: Anna-Karin Boström

Den kliniska nyttan av en medicinteknisk produkt har enkätinstrument kunnat räkna ut. Men vad får den kliniska nyttan för konsekvenser för patienten? Det hoppas nya MedTech20 kunna ge svar på.


– Säg att man använder en stomiprodukt och så lanseras en stomiprodukt som gör att det läcker mindre. Att det läcker mindre är något som är en klinisk effekt, men vad betyder det? Betyder det att man t.ex. vågar gå på bio och ha nära relationer på ett annat sätt för att man inte luktar illa? Det är alltså konsekvenserna av de här kliniska effekterna som MedTech20 mäter, säger Ingela Björholt, vd för Nordic Health Economics.

För att utforma enkätinstrumentet har forskarna på Nordic Health Economics sedan 2013 genomfört intervjuer med vårdpersonal och fört diskussioner med patientorganisationer och medicinteknikbranschen. Arbetet låg sedan som grund för uppsättningen produktegenskaper som sedan fick bedömas och rangordnas av ett urval av den svenska befolkningen. Instrumentet mäter 20 produktegenskaper inom trygghet, socialt deltagande, integritet och bekvämlighet.

– När man ser resultatet av utvecklingsarbetet för MedTech20 är det ganska självklara saker. Det som är viktigt för människor handlar om huruvida produkter är pålitliga, ger en känsla av kontroll över själva sjukdomen, underlättar att komma ihåg, minskar behov av hjälp från omgivningen, minskar känslan av att någon kommer för nära inpå, underlättar för bättre hygien och så vidare, säger Ingela Björholt.

Enkätstudierna besvarades av drygt 5000 svenskar och visade bland annat att en produkt som är säker värdesattes högre än en som är lätt att förvara. De olika värdesatta egenskaperna vägs sedan samman till ett index som representerar patientnyttan ur ett samhällsperspektiv.

MedTech20 riktas till landsting, företag och myndigheter som önskar utvärdera och jämföra medicintekniska produkter. Produkterna är sådana som patienten använder själv för att avhjälpa något medicinskt problem, exempelvis en app med administrativa hjälpmedel för när man ska ta sina mediciner.

ADAM WENELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev