lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Olika villkor för hyrsjuksköterskors kompetensutveckling

Publicerad: 6 november 2018, 13:06

Anna Berg Jansson, lektor i arbetsvetenskap och projektledare vid Luleå tekniska universitet.

Foto: Patrik Ohman/Luleå tekniska universitet, Thinkstock

Vem som bär ansvaret för hyrsjuksköterskors formella lärande och utveckling varierar, visar en delstudie från Luleå tekniska universitet.


De bemanningsanställda sjuksköterskorna som medverkat i delstudien beskriver att det för det mesta är svårt att få ta del av kurser och utbildningar.

– Det är olika förväntningar på vem som ska organisera det här. En del pratar i termer av att man har ett större ansvar för det själv som bemanningsanställd, medan andra efterfrågar det här hos bemanningsföretagen. En del pratar om att det är landsting och regioner som ska ge det här, säger Anna Berg Jansson, lektor i arbetsvetenskap och projektledare vid Luleå tekniska universitet.

Sjuksköterskorna ger å andra sidan även uttryck för att möjligheten att lära sig nya saker finns, genom att de kan röra sig mellan olika arbetsplatser och kontexter. En mer informell kompetensutveckling.

– Det är belagt att arbetsrotation generellt är positivt för att lära sig saker, oavsett vad man jobbar med, säger Anna Berg Jansson.

I studien har 100 sjuksköterskor svarat på en enkät om bland annat möjligheten till lärande och utveckling. 15 av dessa har dessutom intervjuats. Nästa steg i det arbetsvetenskapliga projektet, som ska vara klart i december 2020, är att låta landsting och bemanningsföretag ge sina bilder av arbetsvillkoren för hyrsjuksköterskor.

ADAM WENELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev