Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Omvårdnad för livet och döden

Publicerad: 25 februari 2011, 09:24


Temadag för sjuksköterskor inom cancer, hematologi och palliativ vård tisdagen den 11 maj 2010

Att arbeta med omvårdnad av patienter med cancersjukdom ställer speciella krav. Området sträcker sig från ytterst komplexa och avancerade medicinska behandlingar till djupa existentiella frågor i mötet med svårt sjuka, kanske döende patienter och deras anhöriga.

Dagens Medicin bjuder in till ett kunskaps- och inspirationsseminarium för sjuksköterskor med intresse för onkologi, hematologi och palliativ vård. En hel dag med ett aktuellt program som ger:

■ En      uppdatering av ny medicinsk kunskap och forskningsresultat inom vård och      behandling.
   ■ Inspiration      till nya arbetssätt i den praktiska vardagen.
   ■ Utrymme      för diskussion och möten över specialistgränserna.

Medarrangörer:
 Föreningen för hematologisjuksköterskor i Sverige, Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och Sjuksköterskor i cancervård.

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information

Datum: Tisdagen den 11 maj 2010 kl 9.30-16.10
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.
Kostnad: 895 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och medlemmar i medarrangörernas organisationer.
Ordinarie pris 1 195 kr + moms.
Kontakt: Maja Florin 08-545 123 06 e-post
Utställarinformation: Annika Östholm 08-566 241 13 e-post

Preliminärt program

9.30 Registrering och kaffe med smörgås.

10.00 Inledning: Framtidens utmaningar i omvårdnaden av cancersjuka patienter.

Talare: Yvonne Wengström, professor i onkologisk omvårdnad, Cancer Care Research Centre, University of Stirling, Skottland.

10.40 Introduktion och användning av nya läkemedelsterapier inom cancerbehandling.

Ett stort antal nya avancerade läkemedel mot olika tumörformer har introducerats de senaste åren, och en rad nya står på tur. Ett stort ansvar faller på sjuksköterskan i införandet av dessa nya, potenta, läkemedel i en praktisk rutin i kliniken. Här presenteras exempel på praktiska frågeställningar för sjuksköterskor.

Talare: Clementine Molin, sjuksköterska och enhetschef vid kliniska prövningsenheten inom onkologiska kliniken, på Karolinska universitetssjukhuset.

11.30 Mätverktyg och skattningsskalor i cancersjukvården – vad vinner vi på att dokumentera vårt arbete?

Så kan vi använda olika metoder att dokumentera och kvalitetssäkra vårt arbete för att få ökad kraft i utvecklingsarbetet och hjälpa våra patienter.
Talare: Carina Lundh Hagelin, sjuksköterska, med dr, Stockholms sjukhem.

12.00 Lunch

13.00 Att arbeta nära döden – erfarenheter hos vårdpersonal.

Att vårda döende patienter under lång tid behöver inte innebära att man tappar engagemanget för den enskilde patienten. Inga-Lill Källström Karlsson visar med exempel ur sin avhandling, som blev klar i våras, hur det går att hitta strategier för att hämta kraft i att möta andras död.

Talare: Inga-Lill Källström Karlsson, universitetsadjunkt, sjuksköterska, Örebro universitet.

13.40 Metoder att optimera antiemetikabehandling till cytostatikapatienter.

I syfte att optimera den förebyggande antiemetikabehandlingen har antiemetikagruppen vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping under många år arbetat med ett system för att kvalitetssäkra behandling och uppföljning av illamående och kräkningar.

Talare: Sussanne Börjeson, universitetslektor, sjuksköterska, centrum för kirurgi och onkologi, Landstinget i Östergötland, ansvarig för Svenska Emesisregistret.

14.10 Sexuellt välbefinnande vid cancer – hur ger vi råd och stöd till våra patienter.

En naturlig del av livet, också efter ett cancerbesked, eller? En magisteruppsats om kvinnors sexuella välbefinnande vid cancer har vidareutvecklats till ett projekt om hur sjuksköterskor ger råd om sex och samlevnad till patienter, och hur de ska kunna förmedla kunskaperna till kollegor.

Talare: Christel Wendt, sjuksköterska, avdelningen för hematologi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

14.40 Kaffe

15.10 Hur upplever patienter med lungcancer tid? Existensiella, psykosociala och organisatoriska utmaningar i livets slut.

Med utgångspunkt från sin avhandling diskuterar Malin Lövgren  hur tid upplevs av patienter med lungcancer i livets slut, vårdpersonalens utmaningar att bemöta dessa patienters behov samt vårdorganisationens roll.

Talare: Malin Lövgren, sjuksköterska, med dr, Högskolan Dalarna.

15.40 Nya genombrott i behandlingen av cancer – hur långt kan vi nå i den bästa av världar?

Femårsöverlevnaden i exempelvis bröstcancer är nu uppe i över 80 procent. Är vi nöjda så – och hur långt skulle vi kunna nå om prevention och behandling fungerade optimalt i alla led? En vision om möjligheterna, och diskussion om kostnaderna. Är det värt priset?

Talare: Bengt Westermark, professor, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

16.10 Seminariet avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev