fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Paracetamol gav inte kortare intensivvård

Publicerad: 6 oktober 2015, 09:14

Foto: Thinkstock

Att ge svårt sjuka patienter med feber paracetamol verkar inte förkorta antalet dagar på intensivvårdsavdelning, enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Intensivvårdspatienter med feber och trolig infektion behandlas ofta med paracetamol. Men tillräckliga belägg saknas för förfarandet. Vissa studier antyder att dödligheten minskar genom att sänka febern, medan andra studier bland annat tyder på att febern boostar immuncellernas aktivitet.

För att klargöra läget lät nya zeeländska forskare genomföra en blindad, randomiserad och placebokontrollerad studie på 700 patienter på intensivvårdsavdelning som hade feber över 38 grader och som behandlades med antibiotika mot en misstänkt infektion. Hälften av patienterna fick paracetamol intravenöst medan resten fick placebo.

Antalet dagar som patienten inte vårdades på intensivvårdsavdelning skiljde sig inte signifikant mellan de som fick paracetamol och de som fick placebo. Det fanns inte heller någon statistiskt signifikant skillnad i överlevnad mellan de två grupperna vid dag 28 eller 90.

Däremot var paracetamol kopplat till färre dagar på intensivvårdsavdelning hos de patienter som överlevde, men fler dagar hos de patienter som inte överlevde.

Behandlingen verkar dock vara säker. Det var ingen skillnad i rapporterade biverkningar mellan grupperna, där den vanligaste händelsen var leverpåverkan.

Några begränsningar med studien var att den var kort, att forskarna inte kontrollerat om patienterna behandlats med paracetamol före studien och att en tredjedel av patienterna fått paracetamol efter behandlingens slut.

Forskarna anser att studien antyder att paracetamol har en blygsam febernedsättande effekt hos intensivvårdspatienter med feber och sannolik infektion, men att det inte ledde till färre dagar på avdelningen. De påpekar att längre behandling skulle kunna ha en större effekt, men det behöver framtida studier utvärdera.

Läs mer i abstract:

Paul Young med flera. Acetaminophen for Fever in Critically Ill Patients with Suspected Infection. New England Journal of Medicine, publicerad online 5 oktober 2015. Doi: 10.1056/NEJMoa1508375

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev