Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Psykiatrikompassen ska visa vården vägen

Publicerad: 16 januari 2015, 10:48

En ny sajt ska göra det möjligt för alla att jämföra psykiatrin i hela landet.


Ämnen i artikeln:

Region HallandVästra Götalandsregionen

– Psykiatrin i Västra Götaland har länge velat följa kvalitetssiffror på ett bättre sätt. Men det har varit svårt att få ut data från de psykiatriska kvalitetsregistren, säger Andreas Gremyr, projektledare för Psykiatrikompassen vid Registercentrum Västra Götaland, till Dagens Medicin.

Behovet har, tillsammans med regeringens satsning mot psykisk ohälsa och det faktum att de psykiatriska kvalitetsregistren flyttade till Västra Götaland, lett fram till Psykiatrikompassen.

Det är en sajt som redovisar totalt 14 kvalitetsindikatorer från sju olika psykiatriska kvalitetsregister, se faktaruta. Indikatorerna visar hur väl olika enheter har nått de uppsatta målen med hjälp av siffror, grafer och pluppar i olika färger.

Under 2014 har projektet drivits och finansierats av Västra Götaland och Region Halland. När sajten lanseras nu på måndag är det därför bara data från de regionerna som syns. Under 2015 tas projektet över av psykiatriledningarna i alla landsting och regioner som beslutat att gemensamt bekosta och driva utvecklingen. På sikt ska landets återstående 19 landsting och regioner finnas med.

Även om den tänkta användaren av kompassen är en verksamhetschef inom psykiatrin kommer sajten att vara tillgänglig för alla. Den kräver inget lösenord eller identifiering av något slag. Att sajten blir helt publik är ett beslut som verksamheterna själva fattade.

– Ingenting ska på något sätt döljas. Det är en oerhörd styrka av dem att visa sina siffror, även fast de inte är så bra. Jag tycker att det är väldigt häftigt att de gör det, säger Andreas Gremyr.

På sajten lyfts svårigheten med att tolka resultaten fram och det framgår också att det inte är en helhetsbild av den psykiatriska vården som beskrivs. Andreas Gremyr förklarar att man medvetet valt bort att ta fram sammanfattande index för olika enheter, för att inte ge vad han kallar en skenbar precision. Trots det kan kompassen påverka var patienterna söker sig.

– Visst kan det vara så att patienter ser det här och tycker att man bör välja utifrån de som är bäst. Men framtiden får visa hur stabiliteten och validiteten är, säger Andreas Gremyr.

Psykiatrikompassen

■ Psykiatrikompassen innehåller till att börja med 14 kvalitetsindikatorer från 7 psykiatriska kvalitetsregister. Det handlar om psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD, beroendevård, ECT (elektrokonvulsiv behandling), rättspsykiatri och ätstörningar. Kvalitetsindikatorerna är av två olika slag.
■ Processindikatorer visar hur stor andel i en patientgrupp som tar emot en specifik behandling eller åtgärd. Ett exempel är hur stor andel av patienterna som fått en läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna.
■ Utfallsindikatorer visar hur stor andel i en patientgrupp som förbättrats när det gäller en viss uppföljningsvariabel. Ett exempel är andelen patienter med ätstörning som inte längre uppfyller diagnosen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev