Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Så vill barnmorskor ha förlossningsvård

Publicerad: 5 maj 2014, 15:01

Barnmorskeförbundet har i tio punkter slagit fast vad som enligt organisationen är god vård i samband med barnafödande.


Ämnen i artikeln:

Förlossningsvård

Listan presenteras under måndagen, då Barnmorskeförbundet samtidigt uppmärksammade internationella barnmorskedagen. Förbundets ordförande Ingela Wiklund berättar om varför organisationen har tagit fram de tio punkterna.

– Barnmorskorna i vårt land har protesterat i snart två års tid och ”Nu är det nog-rörelsen” har larmat om att det finns en bristande förlossningsvård. Nu är det dags att vi talar om vad som då är en bra förlossningsvård, säger hon, och tillägger att de framtagna punkterna är förankrade i forskning och vetenskap.

Bland punkterna nämns bland annat att det ska finnas alternativa vårdformer i hela Sverige och att alla födande kvinnor ska ha en egen barnmorska närvarande under födsloarbetet.

– Det är nog de punkterna som ligger längst ifrån dagens verklighet, säger Ingela Wiklund.

Vilka punkter i programmet kan vara kontroversiella inom din egen yrkeskår?

– När det gäller barnmorskor tror jag att de allra flesta barnmorskor är överens. Däremot skriver sannolikt inte förlossningsläkarna under på alla de här punkterna, även om en del gör det. Och anestesiläkarna, som mest ser de riktigt sjuka, är nog tveksamma till andra punkter.

Ingela Wiklund tror att en del läkare exempelvis kommer att reagera mot punkt 8, där barnmorskorna skriver att ”för att säkerställa en god och säker vård ska barnmorskor vara representerade på alla nivåer i rådgivande och beslutande organ som styr hälso- och sjukvården.”

– Det finns ett paradigm där läkare har haft företräde när sjukvård har diskuterats. Nu kommer ju annan sakkunskap in, och inte bara från barnmorskor utan också från till exempel sjukgymnaster och dietister, vilket är värdefullt. Men ibland kan det kanske bli en kamp om vem som ska ha mest inflytande, säger Ingela Wiklund.

Så ser Barnmorskeförbundets tio punkter ut – i förkortad form:

■ Alternativa vårdformer i samband med barnafödandet behövs i hela landet. Kvinnor och deras partners ska ha rätt till, utifrån önskemål och riskbedömning, att välja mellan olika vårdformer.
■ Vården ska i största möjliga utsträckning bygga på kontinuitet för kvinnan och hennes partner avseende den personal de möter i samband med födande och eftervård. I detta ingår också att kvinnan ska tas emot på den enhet där hon planerat föda barn.
■ Alla kvinnor ska ges tillgång till en egen närvarande barnmorska under födsloarbetet. Vården i samband med födandet bör bemannas och organiseras med detta som ett av huvudmålen.
■ Alla kvinnor som vistas i landet har rätt till en god och säker förlossningsvård på lika villkor.
■  Alla kvinnor i födsloarbete har rätt till socialt stöd och kvinnan beslutar själv hur detta stöd ska utformas.
■  Vården i samband med det normala födandet ska organiseras så att den kan utföras med minsta möjliga medicinska interventioner. Fokus ska ligga på barnmorskekunskap och omvårdnadsåtgärder som stärker det normala födandet. Detta ska beaktas både när vården organiseras och när förlossningsrum inreds.
■  All verksamhet ska bygga på aktuell kunskap och forskning.
■  För att säkerställa en god och säker vård ska barnmorskor vara representerade på alla nivåer i rådgivande och beslutande organ som styr hälso- och sjukvården.
■  Fler barnmorskor behöver utbildas i Sverige. Målet är en barnmorskeutbildning som leder till en klinisk masterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa.
■  Det åligger barnmorskan att ständigt utveckla sin kompetens. Sjukvårdens huvudman och arbetsgivaren är skyldig att organisera vården så att en god och patientsäker vård utförs och att möjligheter och stöd för kompetensutveckling finns.

Relaterat material

Barnmorskeupproret manifesterar i dag

Var tredje barnmorska visar tecken på utbrändhet

Lisa Blohm

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Förlossningsvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev