Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Sahlgrenska väcker frågan om ”ambulanser” utan sjuksköterskor

Publicerad: 30 april 2015, 10:07

”Jag tror inte på den idén, i så fall får enheten heta något annat som liggande bårtransport eller taxi.” säger Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Sjukhuset vill att patienterna ska mötas av rätt kompetens. Men då är det inte frågan om en ambulans, svarar Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

”Är det, ur ett juridiskt/lagligt perspektiv möjligt att skicka en prehospital enhet bemannad med två ambulanssjukvårdare (dvs ingen sjuksköterska) till en patient av kategori prio 3 eller 4?”

Den frågan ställer ambulanssjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i ett brev till Socialstyrelsen. I brevet framgår också att det eventuella konceptet bygger på en larmcentralsbedömning av en specialistutbildad sjuksköterska som mynnar ut i att patienten ”förmodligen inte” har ett akut medicinskt vårdbehov. Idén innefattar även läkarstöd med möjlighet att stötta på plats eller via telefon.

– Frågan är ställd utifrån ett hypotetiskt resonemang. Vi har ingen plan på att sätta i gång med någon alternativ ambulanssjukvård och bemanna med annan personal än med sjuksköterskor, säger Anna-Karin Juwél-Egeland, verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Dagens Medicin.

Hennes verksamhet jobbar mycket med vad hon kallar nivådifferentiering. Hon nämner bland annat de bedömningsbilar Dagens Medicin tidigare rapporterat om. En bedömningsbil är bemannad med en specialistutbildad sjuksköterska, medan den möjlighet sjukhuset nu utreder handlar om bilar bemannade med två ambulanssjukvårdare.

– Då är det ingen ambulans, då är det en liggande bårtransport. De enheterna finns men får under inga omständigheter administrera läkemedel, säger Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, till Dagens Medicin.

Han anser att upplägget riskerar att ge falska förhoppningar till den person som ringer till SOS Alarm.

– För mig är det falsk trygghet.

Janne Kautto befarar också att en sådan enhet skulle dra sig för att be om hjälp från ytterligare en ambulans om de exempelvis får ett uppdrag där en patient skulle behöva smärtlindring.

– Då lastar man hellre en patient som har ont.

Anna-Karin Juwél-Egeland förnekar först att ursprunget till frågan handlar om begränsade resurser utan upprepar att det handlar om nivådifferentiering.

– Vi försöker hela tiden hitta rätt resurs till rätt patient och det behov den patienten har.

På vilket sätt skulle det bli mer rätt för en prio 3-patient att få en ambulans utan sjuksköterska?

– Det gör att vi kan kraftsamla för de patienter som är i större behov av medicinska insatser. I ett sådant här tänk skulle vi kunna ha en annan bemanning i de bilar där vi bedömer att det medicinska behovet inte föreligger.

Men du sade tidigare att det inte handlade om begränsade resurser?

– Ja, men det är klart att vi inte har oändligt med resurser, det är det ingen som har. Det handlar om att använda våra resurser på bästa sätt för att möta patienten med rätt kompetens.

I sitt svar hänvisar Socialstyreslen till gällande författningar men skriver att myndigheten inte kan ta ställning till hur de ska tillämpas i enskilda fall.

Prioriteringsgrader

Enligt Socialstyrelsens senaste version av den författning som reglerar ambulanssjukvården definieras de utgående larmen från en larmcentral så här:

■ Prio 1 - Akuta livshotande symtom eller olycksfall.
■ Prio 2 - Akuta men inte livshotande symtom.
■ Prio 3 - Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd.

Prio 4 är inte reglerat i författningen. Med prioriteringen avses oftast det som kallas liggande sjuktransport. Transporterna utförs i vissa fall av ambulanssjukvården men betecknas då inte som ambulans.

Källor: Socialstyrelsen och Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev