Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Sjuksköterskor får utökad rätt att ordinera vaccin

Publicerad: 8 juli 2015, 08:10

Socialstyrelsen ger specialiserade sjuksköterskor ordinationsrätt för ett kombinationsvaccin.

Foto: ThinkStock

Specialiserade sjuksköterskor får nu rätt att ordinera kombinationsvaccin för den sista dosen barn får mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.


I dag råder det brist på det fyrvalenta kombinationsvaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det betyder att många barn i 5-6 års ålder riskerar att inte få sin fjärde dos mot sjukdomarna inom den tidsram som de har rätt till.

För att lösa bristen rekommenderar Socialstyrelsen att barnen får ett annat kombinationsvaccin som innehåller skydd mot de ovan nämnda sjukdomarna samt Hib (Haemophilus influenzae typ b). Detta blir likvärdigt med det fyrvalenta vaccinet om den komponent (flaska) som innehåller skydd mot Hib utesluts.

Men i dag kräver kombinationsvaccinet en ordination av en läkare. Eftersom detta krav i nuvarande situation bedöms kunna leda till stora påfrestningar för barnhälsovården, ger Socialstyrelsen specialiserade sjuksköterskor med adekvat utbildning i dessa fall rätt att ordinera vaccinet.

Hib-vaccin har utvecklats för att skydda spädbarn men barn som är fem- sex år gamla har oftast redan vaccinerats eller exponerats för Hib på andra sätt. Vaccin mot Hib är inte utprovat för användning i denna åldersgrupp och risken för eventuella biverkningar är inte möjlig att bedöma fullt ut.

Socialstyrelsen ställer därför krav på att det uttryckligen ska framgå i ordinationen att vaccinet mot Hib inte ska administreras. För att ytterligare minimera risker för felaktigheter ställer Socialstyrelsen även krav på att samma sjuksköterska ansvara för alla led i vaccinationen, det vill säga ordination, iordningställande och administrering.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev