Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Sjuksköterskor tog över cystoskoperande

Publicerad: 26 april 2019, 12:20

Sjuksköterskorna Charlotte Tejler (till höger) och Charlott Björkheim på Hallands sjukhus har börjat göra undersökningar på patienter med misstänkt cancer i urinblåsan, en undersökning som bara läkare gjorde tidigare.

Foto: Nicklas Elmrin/BILDBYRÅN

Ökad tillgänglighet, avlastade läkare och nöjda sjuksköterskor. Det blev resultatet när sjuksköterskor tog över undersökningar av patienter med misstänkt urinblåscancer i Halmstad och Varberg.

Ämnen i artikeln:

Hallands sjukhus

Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


Idén kläcktes i samband med att de standardiserade vårdförloppen inom urinblåscancer infördes 2016. På kort tid ökade remissinflödet till de läkare som skulle undersöka patienter med misstänkt blåscancer kraftigt.

– Vi fick då frågan om vi kunde tänka oss att utföra cystoskopier på dessa patienter, säger Charlott Björkheim, sjuksköterska på urologikliniken vid Hallands sjukhus i Halmstad.

Tillsammans med kollegan Charlotte Tejler, sjuksköterska vid samma klinik i Varberg, gick hon en vidareutbildning. På kliniken gjordes också en risk- och konsekvensanalys om vad förändringen skulle innebära.

Att just de två blev tillfrågade var naturligt eftersom de var vana cystoskopister. Tidigare hade de utfört undersökningen på patienter som haft urinblåscancer och kommit för uppföljning.

I dag gör de båda sjuksköterskorna omkring fem cystoskopier var i veckan på patienter med misstänkt cancer. Förra året blev det sammanlagt 400 undersökningar vilket sparade mycket tid för läkarna.

Som ett extra plus blir det också en ökad kontinuitet för patienterna.

– De omkring 10 procent av patienterna som har en cancer och behöver behandling, de får en av oss som kontaktsjuksköterska. Så vi följer dem från start vilket blir en stor trygghet, säger Charlotte Tejler.

Tidigare kunde patienter som undersöktes inom ramen för det standardiserade vårdförloppet få träffa flera olika läkare. Eftersom undersökningarna bör ske inom vissa bestämda tidsramar fick de komma till den som hade en ledig tid, inte sällan en inhyrd läkare.

I nuläget ägnar sjuksköterskorna två dagar i veckan vardera åt undersökningar vid misstänkt blåscancer. Själva undersökningen, där ett cystoskop kopplat till en bildskärm förs in i urinröret, tar omkring tio minuter. Vid tillfället finns alltid en läkare tillgänglig, bara några dörrar bort, om det uppstår frågetecken.

Läkarna finns där för att vid behov ta hjärtlungstatus och ordinera läkemedel – uppgifter som sjuksköterskorna inte har behörighet till. Varje vecka har de också avstämningar med den läkare som är processansvarig och diskuterar svårare fall.

Att övrig personal har varit positiv till att Charlott Björkheim och Charlotte Tejler tagit över läkaruppgifter har varit en förutsättning, säger de båda. Själva uppskattar de att de fått möjlighet att bli specialiserade inom ett område, något som också visat sig i löne-kuvertet.

– Det finns inte så många karriärmöjligheter för sjuksköterskor så detta är riktigt roligt, säger Charlott Björkheim.

Enligt verksamhetschefen Sarah Emanuelsson har förändringen bara medfört positiva konsekvenser.

– Det har blivit en vinst för alla. Dessutom finns det nu fler tillgängliga läkartider för patienter som inte utreds inom ramen för vårdförloppet, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev