Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag31.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Omvårdnad

Stiltje i patienternas syn på akutsjukvården

Publicerad: 15 April 2015, 13:02

Foto: Thinkstock

SKL:s nationella patientenkät visar på förbättringar och försämringar, men på det stora hela har ingenting hänt.


Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar nu resultatet från den del av den nationella patientenkäten som handlar om akutsjukvården, se faktaruta.

Enligt SKL visar enkäten att äldre patienter känner sig mer omhändertagna och tryggare på akuten jämfört med yngre. Enkäten visar också att ju kortare tid en patient är på akuten desto högre värderar samma patient att sjukvårdbehovet blir tillgodosett. Som förbättringsområden uppger SKL att patienterna saknar information om turordning och väntetid till läkarkontakt.

Vad är den största skillnaden jämfört med tidigare?

– På rikets nivå är resultaten väldigt stabila, det är inga större skillnader mot 2010 och 2012. Det har gått upp något vad det gäller bemötande och delaktighet, men det är något som behöver följas över tid, säger Sofia Tullberg, samordnare vid SKL, till Dagens Medicin.

Hon förklarar att enkäten visar på både förbättringar och försämringar för den som tittar på landstings- eller sjukhusnivå. Men då måste man å andra sidan ha enkätens svarsfrekvens på 46,2 procent i bakhuvudet.

Går det över huvud taget att dra några slutsatser med så låg svarsfrekvens?

– Det är självklart problematiskt. Ser man till riket har vi ett stort underlag så där är det inte en osäkerhet på samma sätt. Men redan på landstingsnivå och längre ner måste man ta hänsyn till konfidensintervallen och den osäkerhet som finns, säger Sofia Tullberg och uppmanar vården att inte dra några förhastade slutsatser.

De indikatorer som enkäten bygger på benämns som patientupplevd kvalitet, puk. Sofia Tullberg förklarar att puk ska ses som en del av den totala kvaliteten, som även består av medicinska kvalitetsmått.

– I den nationella patientenkäten handlar den patientupplevda kvaliteten om exempelvis erfarenheter som bemötande och delaktighet.

Finns det några andra aspekter av delaktighet och bemötande än de som patienten upplever?

– Här är det patienterna som uttalar sig om hur de upplever att de blev bemötta. Skulle du fråga verksamheten hur den jobbar med bemötande skulle svaret komma från ett annat perspektiv, det är samma sak med delaktighet. Det är det som blir ett bra underlag för diskussion: Så här upplever våra patienter det, hur ser vi att vi jobbar med de här frågorna?

Nationella patientenkäten

Omkring 54 000 slumpvis utvalda patienter i samtliga landsting/regioner som besökt en akutmottagning under oktober 2014 fick enkäten. 23 726 personer deltog i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 46,2 procent. Högst var svarsfrekvensen i Region Jämtland Härjedalen, 51,5 procent, och lägst i Stockholms läns landsting, 41,9 procent.
Totalt deltog 140 akutmottagningar.
Patienterna fick svara på följande frågor:■ Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
■ Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?
■ Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?
■ Vad anser du om tiden du fick vänta?
■ Kände du förtroende för den läkare som du träffade?
■ Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?
■ Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?
■ Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev