Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Stora brister i utbildningar till specialistsjuksköterska

Publicerad: 22 oktober 2014, 07:23

79 av 134 utbildningar till specialistsjuksköterska och andra omvårdnadsutbildningar bedöms ha bristande kvalitet.


Efter en omfattande utvärdering av Universitetskanslerämbetet ifrågasätts nu utbildningarna, vilket innebär att de inte anses uppfylla kraven för högre utbildning. Om inte åtgärderna rättas till riskerar lärosätena att mista sin examensrätt.

– Det är ett allvarligt läge som universiteten och högskolorna naturligtvis måste få rätsida på, säger universitetskansler Harriet Wallberg i ett pressmeddelande.

Samtidigt konstaterar hon att det ser ut som att det finns goda förutsättningar för att komma till rätta med problemen.

Av de 134 utbildningarna får 79 stycken omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och 7 utbildningar får högsta omdömet mycket hög kvalitet. När man enbart tittar på påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor handlar det om totalt 105 stycken varav 74 får omdömet bristande kvalitet, det vill säga 70 procent.

En av de stora bristerna gäller studenternas praktik ute i sjukvården. Det råder brist på praktikplatser och specialiserade handledare. Studenterna får inte tillräcklig kompetens för att självständigt utföra undersökningar och behandlingar. Studenterna får i många fall inte tillräcklig förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter.

Även 2007, när utbildningarna granskades närmare förra gången, fick den verksamhetsförlagda praktiken kritik.

Se samtliga omdömen nedan.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev