Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Undersköterskor ska rädda IVA

Publicerad: 24 augusti 2016, 09:14

Centralsjukhuset i Kristianstad.

Foto: Håkan Dahlström/Wikimedia Commons/CC BY 2.0

En omorganisation med fler undersköterskor räddade krissituationen på IVA i Kristianstad. Nu ska den permanentas.


26 av 38 sjuksköterskor sa i våras upp sig på intensivvårdsavdelningen, IVA, på Centralsjukhuset i Kristianstad. 18 av dessa fullföljde sedan uppsägningen, vilket gjorde personalkrisen till ett faktum.

Då gjordes en omorganisation där fler undersköterskor anställdes och de kvarvarande sjuksköterskornas arbetsuppgifter renodlades. Nu har sommarens schema övergått i höstens, men den nya organisationen ska bestå.

– Vi har haft en organisation där vi har haft ett överskott på sjuksköterskor på det sättet att sjuksköterskor har utfört arbete som undersköterskor kan utföra, säger Ytte Hjert som är verksamhetschef.

Tidigare var fördelningen mellan sjuksköterskor och undersköterskor ungefär 50–50, och nu är det ungefär 40 procent sjuksköterskor och 60 procent undersköterskor. Ytterligare sex sjuksköterskor behövs dock, vilket för tillfället lösts genom ett bemanningsföretag.

Den nya organisationen ska enligt Ytte Hjert också vara uppskattad av sjuksköterskorna.

– Vi har fått ett avtal med mycket bättre återhämtning och högre lön och medarbetarna är mycket nöjda med detta, säger hon.

Har organisationen varit ineffektiv tidigare?

– Jag vet inte om man kan säga att det varit ineffektivt. Men med den sjuksköterskebrist vi har i Sverige tycker vi att det är viktigt att man ser till att sjuksköterskor utför sjuksköterskearbete och inte arbete som andra kan göra.

Förändringen hade skett förr eller senare ändå, säger Ytte Hjert. Och den ligger i linje med Region Skånes projekt RAK – rätt använd kompetens, vilket på vissa andra håll i landet kan kallas kompetensmixförskjutning.

– Antingen får man säga att det är ett nytänkande, eller så får man konstatera att det är ett återgående hur det var i gamla tider, säger Vårdförbundets avdelningsordförande i Skåne, Mats Runsten.

Han syftar på hur det förr var vanligare med undersköterskor och vårdbiträden.

Mats Runsten är försiktig med att ge omorganisationen en dom innan den prövats i praktiken en tid. Men Vårdförbundet befarar ändå att kvaliteten i vården sänks.

– Att tro att det kan ge samma kvalitet alltid, det sätter vi oss emot. Vården är kunskapsintensiv och desto högre kunskap desto högre patientsäkerhet, det finns det forskning på, säger han.

Relaterat material

Iva-sjuksköterskorna: Det går inte att köpa oss

Inget nytt arbetstidsavtal i Skåne

Massuppsägning snabbar på arbete med nya arbetstider

JESPER CEDERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev