Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Utlokalisering ökade risken för vårdskador

Publicerad: 29 april 2019, 12:11

Skador som orsakas av vården var 60 procent vanligare om patienten vårdades utlokaliserad på annan avdelning än den där patienten hörde hemma. Det visar en analys från Socialstyrelsen för åren 2013 till 2018.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenSepsis

I analysen har Socialstyrelsen gått igenom 12 000 skador och vårdskador som uppstått vid somatiska vårdtillfällen för vuxna patienter under tidsperioden. En av slutsatserna som kan dras av materialet är att utlokaliserade patienter råkar ut för fler vårdskador än patienter som vårdas på ansvarig vårdenhet, närmare bestämt 60 procent fler.

För de mest allvarliga vårdskadorna är motsvarande siffra 50 procent. Hit räknar myndigheten vårdskador som lett till bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller dödsfall. I rapporten skriver myndigheten att andelen somatiska vårdtillfällen som sker på utlokaliserad plats ökat under de senaste åren, och att andelen numera ligger på drygt fyra procent.

– Det är mycket viktigt att en patient får vård på rätt nivå och av personal med relevant kompetens. När det gäller till exempel sepsis kan situationen bli livshotande mycket snabbt, och därför måste patienten övervakas och behandlas av personal med rätt kunskaper, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Myndigheten beräknar att omkring 110 000 personer i landet varje år drabbas av vårdskador. Den sortens vårdskada som är mest förekommande är vårdrelaterad infektion, som till exempel lunginflammation och blodförgiftning.

Infektioner är också tillsammans med svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador till följd av kirurgi den kategori av vårdskada som förorsakar flest dödsfall. I underlaget noterades bara dödsfall i 0,1 procent av vårdtillfällena, men det skulle innebära att cirka 1 400 patienter årligen avlider i Sverige delvis, eller helt, till följd av vårdskada.

För de allvarliga vårdskador som lett till bestående men eller kritiska livräddande insatser var kirurgiska skador den mest framträdande orsaken.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att färdigställa en handlingsplan för patientsäkerhet i slutet av året. Tanken är att den ska innehålla generella mål- och fokusområden, åtgärder samt en plan för uppföljning på regional och nationell nivå.

Relaterat material

Patientskador i vården ökar igen

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

Trend med färre vårdskador stannar av

ADAM WENELL

Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenSepsis

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev