Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Vårdavdelning tar sikte på framtiden

Publicerad: 8 oktober 2014, 05:56

Här kan jag lägga upp min dag och mina arbetsuppgifter, annars är det ofta akututryckningar, säger vårdadministratören Eva Elmqvist, här med sjuksköterskan Anette Engström.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

På Framtidens vårdavdelning vid Östra sjukhuset uppmanas de anställda att tänka nytt. Om de inte tänker på nya lokaler. Eller parvård. Eller mer pengar.


Förra måndagen öppnade den.

Avdelningen som ska utmana ”det etablerade inom dagens sjukvård”, där ingen får säga ”så här har vi alltid gjort” och där de anställda ska ”hitta det optimala arbetssättet på en vårdavdelning”, som det heter i pressmeddelandet.

Yvonne Berger, projektledare och vårdenhetschef för Framtidens vårdavdelning, förklarar vad det kan innebära i praktiken.

– Vi frångår parvård. Vi arbetar med en fördelning som bygger på ansvarsområden.

I stället för att sjuksköterskor och undersköterskor jobbar i par så är en sjuksköterska ansvarig för läkemedel för alla patienter, en annan är tillsammans med en undersköterska ansvarig för rondarbetet och två undersköterskor sköter allt det patientnära arbetet. Avdelningen har också en värdinna som sköter matdelning, viss städning och interna transporter.

Det låter som att en patient får träffa fler personer under en dag, att kontinuiteten försämras?

– De växlarna vill jag inte dra ännu, det vet vi inte. Det är inte säkert att alla behöver träffa patienten, säger Yvonne Berger, men tycker att försämrad patientkontinuitet låter negativt.

Det hon säger om att alla inte behöver träffa patienten har att göra med att avdelningen frångår den traditionella ronden. Första dygnet upprättas en vårdplan och följer patienten vårdplanen så behöver hen inte rondas.

– Att patienten är passiv och ligger i sin säng och det kommer ett gäng och radar upp sig – den tiden är förbi, det är inte framtid, säger Yvonne Berger och betonar att om det behövs nya beslut så ska patienten bjudas in och det ska ske gemensamt runt ett bord.

På avdelningen finns det också en apotekare samt en vårdadministratör – på plats.

– Jag jobbar mycket tätare med vårdpersonalen och är inte någon som sitter vid sidan av eller på en annan planet. Annars är det rätt vanligt att sekreterare blir undanskuffande någonstans, säger vårdadministratören Eva Elmqvist.

Och då hon är med i rondarbetet blir de remisser och anteckningar som behöver skrivas också snabbt skrivna, något som både gör att patientflödet rinner på snabbare och att Eva Elmqvist får det lättare att planera sitt arbete.

Framtidens vårdavdelning är, namnet till trots, inte ny. Sedan den byggdes på 1970-talet har den visserligen fått ett ansiktlyft vad det gäller ytskikt, belysning och toaletter, men någon avdelning med bara enkelrum är det inte.

– Det är ett medvetet val. De förändringar som fungerar ska gå att applicera på andra avdelningar utan att det faller på en lokalfråga, säger Yvonne Berger.

Avdelningens uppdrag beskrivs av sjukhuset med många positiva ord som kortare vårdtider, lägre sjukfrånvaro och högre upplevd kvalitet för patienten. Men också att det ska ske till en lägre kostnad.

Måste det bli billigare, är det framtidens vårdavdelning?

– Ja, det är det ju. Med tanke på att våra pengar ska räcka till fler, säger Yvonne Berger.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev