fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Västerås inför mobila vårdteam för sköra äldre

Publicerad: 6 juli 2017, 08:56

Äldre med många sjukdomar i Västmanland får i höst vård av ett mobilt team, som arbetar med delar av den vård som tidigare har givits på sjukhus, i patienternas hem.

Ämnen i artikeln:

Västmanlands sjukhus VästeråsVästmanlands sjukhus SalaVästmanlands sjukhus Köping

I november startar det mobila teamet i ett pilottest, som inspirerats av liknande arbetssätt i Stockholm och Umeå.

– Tanken är att ge de äldre som skrivs ut från sjukhus ett bättre omhändertagande än nu, utanför sjukhusets väggar, säger överläkare Gunilla Brissman, som är verksamhetschef på geriatriska kliniken i Västerås och den som är ansvarig för det inledande projektet.

– Överlämningen ska vara brygga mellan sjukhus, primärvård och hemsjukvård.

Det mobila teamet kommer i landstingets regi att åka runt i en bil där det finns sjuksköterska, läkare och arbetsterapeut, och i vissa fall även annan personal, säger Gunilla Brissman.

Efter pilottestet är tanken att modellen därefter ska införas successivt i hela Västmanland, där team i Sala, Köping och Fagersta ska införa motsvarande team för sina medborgare.

Modellen ska förutom bättre vård också avlasta sjukhuset och göra att de oplanerade återinläggningarna minskar, uppger hon.

– Många av de vi vårdar är väldigt gamla, inte sällan dementa och har ett behov av att få vara hemma i en trygg miljö.

Teamet tar vid från utskrivningen på sjukhuset och tar därefter ett fortsatt ansvar i landstingets regi för bedömningar, läkemedelshantering, men däremot inte medicinsk intervention eller behandling, såsom att ge sprutor.

En av utmaningarna vid projektet är att knyta ihop patientarbetet med andra verksamheter, exempelvis primär- och hemsjukvård och hemtjänst.

– Telefonen kommer att användas och vi utvärderar också möjligheter att inom ramen för gällande integritetsregler dela information mellan befintliga system, säger Gunilla Brissman.

Teamets arbete avslutas med ett möte där samtliga aktörer träffas och där överlämningen sker från landstinget till exempelvis hemsjukvård.

– Vi arbetar också för att hitta övergångskriterier för när det mobila teamet ska användas och kommer att använda riskbedömningsinstrument som stöder beslutet om selektering. Tanken är att det mobila teamet ska användas där det gör mest nytta för patienterna, säger Gunilla Brissman.

Relaterat material

Sköra äldre slipper sjukhus i onödan

Nytt mobilt team sätts ihop i Uddevalla

”Mobila specialistteam minskar vårdbehovet”  

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev