Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

VG frias i ambulansmål

Publicerad: 28 november 2014, 10:35

Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån.

Västra Götalands landsting slipper företagsbot i samband med olyckan då en ambulans körde av vägen i slutet av ett 24 timmar långt arbetspass. (Uppdaterad)


Klockan elva i dag, fredag, meddelades dom i det uppmärksammade målet där Västra Götalands läns landsting anklagats för att genom schemaläggning burit ansvar för en olycka där en ambulans i slutet av juli 2010 körde av vägen och in i en lyktstolpe sedan ambulansbesättningen jobbat 22 timmar in på ett dygnspass.

Enligt Göteborgs tingsrätt ogillas åtalet. Ambulansverksamheten vid Västra Götalands läns landsting och Kungälvs sjukhus är inte en näringsverksamhet och landstinget kan följaktligen inte dömas för företagsbot, resonerar domstolen.

Att målet gällde företagsbot och inte brott mot arbetsmiljölagen beror delvis på att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott löpt ut innan Västra Götalands läns landsting delgavs misstanke om brott i slutet av maj 2013. Preskriptionstiden för företagsbot är dock fem år.

I domen framgår att flera anställda vid ambulansen i Kungälv upplevt att uppdragen ökat under åren före 2010. Dygnspassen togs även bort i veckorna men var kvar under helgerna då arbetsbelastningen då bedömdes vara lägre.

Den helg olyckan inträffade var arbetsbelastningen hög då det både var nöjestillställningar och dessutom löning. Antalet ambulanser var dock som vid en normal helg. Ambulansbesättningen ska, enligt domen, arbetat i princip oavbrutet hela natten när olyckan inträffade vid tjugo i sju på söndagsmorgonen.

Flera vittnen med anknytning till såväl ambulansverksamheten som Sveriges Kommuner och Landsting och forskarvärlden uttalar sig om både den juridiska och medicinska lämpligheten att arbeta så långa arbetspass inom ambulansen. Det redogörs också utförligt om de diskussioner som förekommit i samband med dygnspassen och vilka rutiner det var som egentligen gällde.

Tingsrätten går dock inte in på arbetsmiljöansvaret i sin bedömning utan väljer att först utreda frågan huruvida ambulansverksamheten i Västra Götalands läns landsting är att betrakta som en näringsverksamhet, vilket är en förutsättning för att kunna tilldömmas företagsbot. Efter ett långt resonemang kommer tingsrätten fram till att det inte rör sig som näringsverksamhet och skriver:

Därtill tar domstolen i beaktande att då fråga är om tillämpning av en straffrättslig bestämmelse bör på intet sätt begreppet  näringsverksamhet  ges en extensiv tolkning.

I domen framgår också att staten ska ersätta landstinget för rättegångskostnaderna. Sammanlagt 334 842 kronor.

Fotnot. Västra Götalands läns landsting är det formella namnet på landstinget i Västra Götalands län. Västra Götalandsregionen är dock det namn som används dagligdags.

Relaterat material

Åklagaren: ”Alla skyllde på alla”

Föraren somnade under ambulansfärd

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev