Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Riksstämman

Bättre kol-behandling i primärvården

Publicerad: 28 november 2012, 09:30

RIKSSTÄMMAN Vårdcentralerna har blivit bättre på att ta hand om sina patienter med astma och kol. Men långtifrån alla erbjuder professionell hjälp till rökstopp.


Karin Lisspers, distriktsläkare vid Gagnefs vårdcentral, presenterar rykande färska delresultat från den stora Praxis-studien. Den inleddes vid årsskiftet 2004/2005 och syftet var att granska vården av patienter med astma och kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Totalt granskades 56 slumpvis utvalda vårdcentraler, 14 sjukhus och nästan 1100 patientjournaler i Uppsala-Örebroregionen.

Samma vårdcentraler har åter svarat på enkäten, och resultaten från 2011 visar på en tydlig förbättring jämfört med den förra kartläggningen.

Möjligheten att erbjuda rökslutarstöd av utbildad personal på den egna mottagningen ökade från 52 procent 2005 till 83 procent i dag. Trots att nästan var femte vårdcentral alltså saknade tillgång till professionell hjälp för rökande patienter är Karin Lisspers nöjd med utvecklingen.

– Jag tycker att det är riktigt roligt att ökningen är så kraftig. Vi gick ut ganska mycket med att vi tyckte att resultatet var dåligt 2005, säger hon.

Även på andra områden har primärvården spänt musklerna för patienterna med astma och kol. Andelen vårdcentraler med särskild astma/kol-mottagning har ökat från 64 procent till 87. Andelen vårdcentraler med spirometer för att göra snabbtest av lungfunktionen ökade från 93 till 98 procent. Och samtliga vårdcentraler har nu pulsoximeter som mäter syremättnad i blodet, jämfört med 93 procent vid föregående granskning.

– Resurserna har förbättrats, helt klart, säger Karin Lisspers.

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev