Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Riksstämman

”Borde bli en valfråga”

Publicerad: 30 november 2012, 14:50

RIKSSTÄMMAN Att identifiera barn med psykisk funktionsnedsättning innan de får skolproblem borde bli en valfråga, anser barnpsykiatern Christopher Gillberg.


Christopher Gillberg riktade kritik mot Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, som var inbjuden för att svara på, den kanske retoriskt utformade, frågan om man vinner val på att försöka upptäcka barn med funktionsnedsättningar i ett tidigare skede.

Enligt Christopher Gillberg, som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, har en tiondel av alla barn i skolåldern någon form av utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning, till exempel adhd, autism eller språkstörningar. Och dessa tillstånd är kopplade till en kraftigt ökad risk att inte klara av skolan.

– Att i det läget säga att detta inte är en fråga man vinner val på, det tycker jag är en för låg nivå på aktionen. Jag tycker att denna fråga ska fram i nästa valkampanj, sa Christopher Gillberg som bland annat lyfte fram att skolpersonal behöver bättre kunskaper om funktionsnedsättningar.

Symposiet anordnades av bland andra Skolläkarföreningen och Barnläkarföreningen för att belysa om det är möjligt att hitta barnen till exempel genom screening och om det är rätt att göra ur en etisk synvinkel.

Erfarenheter från Göteborg visar att screening på BVC kan fånga upp barn med utvecklingsproblem, berättade barnhälsovårdsöverläkaren Thomas Arvidsson. Mycket tack vare att screeninginsatserna fick positiva sidoeffekter i form av ökade kunskaper om problematiken.

– En stor del av barnen fiskades upp redan innan screeningtillfället, på grund av den kunskap som screeningen gav till sjuksköterskorna på BVC, men även till föräldrarna. Genom att fylla i enkäter om barnets utveckling fick de en ökad förståelse för vad de skulle titta efter, sa Thomas Arvidsson.

Han betonade att frågan inte bara handlar om att hitta barnen – utan vad som händer sedan.

– Mycket kokar ner till vad vi gör med det vi hittar. Vi letar efter individer som behöver stöd, och då måste vi ha klart för oss hur det stödet ska se ut och hur man följer upp nyttan av stödet. Det är det svåra.

Han efterlyste bättre kontakter mellan barnhälsovård och förskolan, där åtgärderna måste sättas in, och möttes av instämmande nickningar och hummanden från publiken.

En skolöverläkare i publiken efterlyste tydligare definitioner i skollagen kring innehållet på skolans utredningar av funktionsnedsättningar, som annars riskerar att bli alldeles för dåliga.

Och hon fick delvis medhåll av utbildningsdepartementets Bertil Östberg.

– Ja, vi kanske ska vara tydligare med vad den ska innehålla.

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev