Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Riksstämman

Holm hyser hopp om vårdplatser

Publicerad: 1 december 2011, 14:49

Lars-Erik Holm såg, trots sin bistra uppsyn, positivt på vårdplatsläget.

Foto: Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Öppna jämförelser av överbeläggningar på landets sjukhus ska få ordning på vårdplatsläget. Det hoppas Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, som redan tycker sig se en ljusning.


Överbeläggningar och utlokaliserade patienter har blivit så vanligt att det har börjat betraktas som normalt – vilket är ett stort patientsäkerhetsproblem. Det var ett av budskapen på ett symposium anordnat av Socialstyrelsen sent i går eftermiddag.

Åtta av tio svenska sjukhus har överbeläggningar och sju av tio har utlokaliserade patienter varje vecka, enligt en enkät som Margaretha Berglund Rödén från Sveriges Kommuner och Landsting presenterade.

– Men många sjukhus har gjort stora arbeten för att förbättra situationen, sade Margaretha Berglund Rödén, och nämnde Gävle och Kristianstad som goda exempel.

I Skåne har ett program med nio punkter tagits fram för att komma till rätta med regionens stora problem med överbeläggningar. Det handlar bland annat om att minska antalet vårdskador, omfördela vårdplatser och utöka dagkirurgin och hemsjukvården. Men nya vårdplatser behövs också – ungefär 100 stycken enligt Sven Oredsson, medicinsk rådgivare i regionen.

I Stockholms läns landsting har Peter Rönnerfalk, chefläkare på Södersjukhuset, kommit fram till liknande slutsatser. Hundratals nya vårdplatser behövs i Stockholm de närmaste åren och ännu fler om inte de befintliga vårdplatserna utnyttjas bättre.

Tonen på symposiet var ändå positiv, som att det finns tecken på att situationen vänt:

– Ja, jag tycker det. Det finns en mer positiv syn bland vårdgivarna på att detta går att lösa, sade Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Myndigheten har nu tagit fram definitioner för vad som egentligen är en ”överbeläggning”, en ”vårdplats” och en ”utlokaliserad patient”.

Det gör det möjligt att jämföra vårdplatssituationen mellan olika sjukhus, vilket flera talare ansåg kommer driva fram en förbättring.

– Nu är det bara att börja jobba, och att jämföra sig med andra, sade Lars Erik Holm.

På symposiet lyftes även vikten av att arbeta på två fronter samtidigt – det räcker inte att skapa fler vårdplatser, man måste även arbeta med de strukturer som skapar överbeläggningar.

– Men för ett år sedan var vi vid vägs ände. Nu har vi fått 60 nya geriatrikplatser, det har gett den luft i systemet som behövdes för att vi ska kunna jobba med de underliggande problemen, sade Peter Rönnerfalk.

LISA JACOBSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev