måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Riksstämman

Läkarutbildningen ännu inte jämställd

Publicerad: 4 december 2015, 12:53

Karl Stattin, läkare och doktorand vid Uppsala universitet, och Sara Svensson, läkare på Kalmar sjukhus. Foto: Victoria Maaherra

Kvinnliga läkarkandidater upplever fortfarande diskriminering på grund av kön, främst under den klinisk utbildning. Medicinska riksstämman bjöd in till diskussion kring genus.


– Svensk sjukvård är inte jämlik, sade Sara Svensson, läkare på Kalmar sjukhus, under Medicinska Riksstämmans andra dag.

Tillsammans med Karl Stattin, läkare och doktorand vid Uppsala universitet, redovisade hon studenternas upplevelser av könsdiskriminering. Efteråt följde en diskussion om hur man kan arbeta med tänk kring genus i utbildningen och på klinikerna, i strävan mot att göra vården och läkarutbildningen mer jämlik.

Seminariet utgick från Sara Svenssons uppsats ”Det var inte illa menat” från 2014, som baseras på enkäter om studenters upplevelser av könsdiskriminering under utbildningen. Den har sedan jämförts med en liknande studie gjord på läkarstudenter 2002, för att visa på skillnader.

– Anledningen till att vi gjorde en uppföljande studie var att man hade infört en del moment med genusperspektiv i undervisningen efter 2002, och vi ville se om detta haft någon effekt, sade Sara Svensson.

Trots att det har skett vissa förändringar finns det brister i genusmedvetenhet bland läkarprogrammets lärare, och det förekommer fortfarande diskriminering på grund av kön i hög utsträckning, enligt Sara Svensson.

Hennes studie visar att kvinnliga läkarkandidater fortfarande upplever att de ignoreras, blir utfrysta, osynliggörs, förlöjligas, inte blir bemötta med respekt och inte har samma möjligheter som manliga kollegor, i högre utsträckning än vad manliga läkarkandidater upplever. Manliga kandidater upplevde däremot i högre grad att de var tvungna att lämna undersökningsrummet, främst vid gynekologiska undersökningar.

Diskrimineringen var tydligast under de kliniska terminerna men även under föreläsningar där föreställningar om vad som är stereotypt kvinnligt och manligt upplevdes som kränkande. De som diskriminerar är främst lärare och handledare. Men det kan även komma från patienter.

– En kvinnlig AT-läkare sade ”ja, de tror alltid att jag är sköterskan. De tror att de manliga sköterskorna är läkare”, sade Sara Svensson.

Sara Svenssons förslag på åtgärder är att lyfta fram goda förebilder genom representation och medvetet ledarskap och att diskriminering rapporteras. Hon tror på ett processtänk där både äldre kollegor, lärare och kandidater får utbildas i genusteori.

Åhörare som deltog i diskussionen var eniga om att genusarbetet inom medicinsk vetenskap inte får stanna av, utan måste arbetas med kontinuerligt. Fortbildning av lärare på läkarprogrammet var ett förslag från publiken och läroböcker som behandlar genusperspektiv var ett annat.

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev