Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Riksstämman

Med jämlik vård i sikte

Publicerad: 6 december 2013, 08:00

Socialstyrelsens grupp för nationella indikationer vill göra så mycket klinisk nytta som möjligt. Frågan på riksstämman var hur.


Vi tittar på åtgärder vid ett visst tillstånd i ett visst syfte, berättade Sofia von Malortie för den niohövdade lilla skara som infunnit sig på workshopen.

Nationella riktlinjer är rekommendationer på gruppnivå för verksamhetschefer, nationella indikationer är det på individnivå, som ett kliniskt stöd i vardagen, förklarade hon.

Målet är en jämlik vård i landet, baserad på kunskap.

Just nu utreds till exempel vilka rekommendationer som ska ges för bilddiagnostik vid ländryggssmärta. I Stockholm utförs det mycket oftare än i övriga landet. Gruppen utreder även läkemedel vid adhd. På Gotland förskriver läkarna dubbelt så mycket adhd-läkemedel som läkare i andra landsting.

Läkare på workshopen efterlyste rekommendationer för uppföljning och diagnos men Anna Christensson, även hon i gruppen för nationella indikationer, var tydlig med att gruppen är för liten för att titta på allt.

Vi mäktar inte med att undersöka allt, utan har snävat av till att titta på vilka patienter som bör erbjudas läkemedel, sade hon.

Ett annat område som undersöks just nu är diagnostik vid graviditetsdiabetes. Ska alla gravida screenas eller hur ska diabetes upptäckas?

Läkarna i salen bekräftade nyttan av kliniska rekommendationer, men kunde inte vara till någon större hjälp i frågan hur de bäst presenteras för att få genomslag, en fråga gruppen funderar mycket omkring.

Den som har idéer om vilka indikationer som är viktiga för gruppen att ta upp, uppmanades att höra av sig.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev