Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Riksstämman

Ranking ska ge bättre fortbildning

Publicerad: 6 december 2013, 12:29

Tiden för fortbildning för läkare försämras varje år. Med en ny fortbildningsranking ska landsting och sjukhus pressas till en förbättring.


Från och med nästa år skickas enkäten ut vartannat år, till enskilda specialister som får svara på vilken fortbildning de får. Sju stora specialiteter har valts ut som representativa, förklarar Turid Stenhaugen, utredare på Läkarförbundet.

De sju specialiteter som är aktuella för öppna jämförelser mellan sjukhusen är: allmänmedicin, psykiatri, kirurgi, internmedicin, barnmedicin, röntgen och anestesi. Emellanåt tas andra specialiteter med i undersökningen, ingen ska kunna slå sig till ro.

Modellen har hämtats från Sylfs årliga AT-ranking.

– Det här kommer förhoppningsvis att göra landstingen och sjukhusen mer intresserade av förbättringsarbete och vara en inspiration när de ser hur man gör på andra sjukhus. Vi har ju sett att AT-rankingen lett till förbättringar på många håll, säger Turid Stenhaugen.

– Det är fiffigt också för arbetsgivarna som får material de kan jobba utifrån, säger Linn Bladh, även hon utredare på Läkarförbundet och involverad i rankingen.

Läkarförbundets fortbildningsenkät 2012, som kom förra veckan, visar en fotsatt försämring av läkarnas möjlighet till fortbildning. Mellan 2005 och 2012 har antalet dagar för extern utbildning minskat med två dagar, från i snitt 9,1 till 7,1 dag. Det är bara 70 procent av vad Läkarförbundet anser är ett minimum.

Orsaken anges främst vara att inga fortbildningar har anordnats och tidsbrist, visade Linn Bladh på en graf vid presentationen av enkäten vid symposiet om läkarkompetens på fredagens riksstämma. Allmänläkarna, som förbundet tittat extra på, får bara 5,3 dagars extern utbildning. De ligger lägst, men har legat stilla medan övriga specialiteter sjunkit, enligt Linn Bladh.

Internutbildning för alla specialiteter ligger på i snitt 1 dag och egen fortbildning, 2 dagar. Det är 75 procent av vad Läkarförbundet anser är miniminivå.

Samtidigt med rankingenkäten pågår på Läkarförbundet parallellt ett arbete med ett program för förbättringsarbete inom fortbildningsarbetet.

– Det är viktigt att få igång en process, sedan får vi se om vi får ett nationellt krav om fortbildning, säger Turid Stenhaugen.

Sara Bratberg, utredare på regeringskansliet, presenterade på symposiet, sitt arbete med att implementera ett EU-direktiv om moderniserade yrkeskvalifikationer i svensk lagstiftning. Hon påpekade det paradoxala förhållandet att det inom andra yrken som regleras i svensk lag, till exempel väktare, finns krav på fortbildning, men inte för till exempel läkare, sjuksköterskor och barnmorskor.

– Och det kan man väl tycka att det skulle finnas, avslutade Sara Bratberg.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev