Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Riksstämman

Vanligt med otillräcklig effekt

Publicerad: 28 november 2012, 10:00

RIKSSTÄMMAN En stor del läkemedelsrelaterad sjuklighet kan förebyggas enligt en ny studie. Otillräcklig effekt av läkemedel var lika vanligt som biverkningar.


– Vi vet sedan tidigare att läkemedelsrelaterad sjuklighet är vanlig på sjukhus. Men det saknas undersökningar över hur vanligt det är utanför sjukhusen, säger Katja Hakkarainen, apotekare som doktorerar vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.

Hon har tillsammans med kollegor genomfört en studie för att undersöka hur vanligt det är med läkemedelsrelaterad sjuklighet i stort, inte bara bland sjukhuspatienter.

Forskarna skickade ut en enkät till 14 000 slumpvis utvalda svenskar över 18 år. Dessa fick svara på frågor om olika sorters läkemedelsrelaterad sjuklighet som delades in i fem kategorier; biverkningar, läkemedelsförgiftning, otillräcklig effekt av läkemedel, läkemedelsberoende och sjuklighet på grund av obehandlade besvär .

De svarande fick ange vilka preparat, receptbelagda, receptfria eller naturläkemedel, de tagit den senaste månaden och vilka biverkningar de upplevt.

7 100 patienter besvarade enkäten. Av dessa var det drygt 19 procent som uppgav att de upplevt läkemedelsrelaterad sjuklighet den senaste månaden.

– Bland de som uppgivit biverkningar eller otillräcklig effekt var det cirka 19 procent som själva ansåg att deras besvär hade kunnat förebyggas, berättar Katja Hakkarainen.

Staffan Hägg, professor i klinisk farmakologi vid Hälsouniversitet i Linköping och en av studieförfattarna, påpekar att det ofta var vanliga biverkningar av vanliga läkemedel som rapporterades i enkätsvaren. Och han lyfter fram att problemen beskrevs ungefär lika ofta i alla ålderskategorier.

– De flesta självrapporterade biverkningar i den här studien var inte så allvarliga. Det som studien illustrerar är att man måste ha generella metoder för att minska läkemedelsproblem. Man måste ha bättre generell utbildning av förskrivare, det räcker inte att bara fokusera på vissa patientgrupper eller vissa läkemedel, säger han.

Katja Hakkarainen var förvånad över att otillräckliga effekter av läkemedel var så pass vanliga i enkätsvaren. Cirka 8 procent av de svarande rapporterade det – ungefär lika många som rapporterade biverkningar.

– I annan forskning klumpar man ofta ihop all läkemedelsrelaterad sjuklighet eller så har man tittat bara på biverkningar. Men båda är lika viktiga, säger Katja Hakkarainen.

De läkemedel där det var vanligast med otillräcklig effekt i studien var smärtstillande medel. Flest biverkningar orsakade antidepressiva medel.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev