fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

App för spirometri tar hem Athenapriset

Publicerad: 14 oktober 2020, 05:30

Från vänster: Björn Nordlund, Henrik Ljungberg, Anna Carleborg och Martine Isachsen får ta emot utmärkelsen av närings­minister Ibrahim Baylan (S) den 22 oktober på Dagens Medicins och Dagens Industris konferens Life science. Foto: Erik Simander/Bildbyrån

Athenapriset går i år till forskar­gruppen bakom Asthmatuner, ett appbaserat system som under­lättar astma­patienters självtester.

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetKarolinska universitetssjukhusetSocialstyrelsenTLVAstma

Genom Asthmatuner kan patienterna på egen hand sköta en trådlös lungmätare, en spirometer, inkopplad till en app i sin mobiltelefon. Appen analyserar mätresultatet och ger patienten dagliga behandlings­rekommendationer. Detta kan ske utan att vården kontaktas.

– Det är en stor ära att få priset, något vi nästan drömt om. Det ligger ju närmare professionen än de tidigare priserna, då till exempel Dagens Medicin och Forte ligger bakom. De vetenskapliga aspekterna och den praktiska tillämpningen vägs in här, säger Björn Nordlund, docent och sjuksköterska och en av verktygets två upphovsmän.

I nomineringen beskrivs systemet som unikt i världen.

– Det mest unika med systemet är att patienten får en individ­anpassad direktåterkoppling från appen, säger Anna Carleborg, projektledare på Medituner AB och forskningssjuksköterska på Karolinska institutet, KI.

Medicin- och dosrekommendationerna som patienterna får bygger på nationella riktlinjer för god astmavård.

– I normala fall träffar patienten vården en eller två gånger per år och vårdpersonalen får en ögonblicksbild av hur läget är för patienten just då. Med vårt system kan patienten följas i vardagen. Inte så att det blir fler vårdkontakter, eftersom det är ett egenvårdssystem och patienterna kommunicerar med sin app, men vårdgivaren kan se tillbaka på hur patienten haft det under året, och kan då hjälpa patienten på ett bättre sätt, förklarar Anna Carleborg.

Enligt projektgruppen bakom Asthmatuner, som består av Karolinska sjukhusets lung- och allergi­mottagning, KI och Medituner AB, får varannan patient i dag inte behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Om den digitala lösningen användes i stor skala skulle det spara både tid och pengar åt vården, enligt prisvinnarna. Och myndigheterna håller med, åtminstone delvis. En studie som visade att två tredje­delar av de studerade barnen kunde vara fler dagar i skolan med hjälp av Asthmatuner bidrog till att Tandvårds- och läkemedels­förmånsverket beslutade om att subventionera verktyget för barn. För vuxna bedömde man dock att det är osäkert om användningen leder till bättre symtomkontroll och därmed färre vårdbesök.

– Studien innehöll för få vuxna för att man statistiskt skulle kunna säkerställa att en subvention även för dem var ekonomiskt försvarbar. Men vi har påbörjat en större studie för att kunna visa det, säger Anna Carleborg.

Nu hoppas hon och projektgruppen att regionerna prioriterar verktyget i sina budgetar.

– Vinsterna kommer i det långa loppet. Ibland är det svårt att nå fram med det. Till en början måste man utbilda personal och dela ut spirometrar, säger hon.

I dag används appen av ett 100-tal kliniker och andra vårdgivare.

– Samarbetena sker i mindre skala i projektform. När det gäller regionerna har tre av dem de senaste månaderna köpt in systemet, och vi för en dialog med ett flertal regioner om ett bredare införande, säger Björn Nordlund.

Medituner AB ägs av Almi Invest, ett antal privatpersoner och de två grundarna överläkaren Henrik Ljungberg och Björn Nordlund. De har tidigare fått priserna Framtidens Entreprenör 2018 och Stockholms stads innovationsstipendium 2015.

Athena­priset

■ Prissumman på 150 000 kronor är ett forsknings- och utbildningsstipendium som syftar till att förbättra hälsa och livsvillkor genom att stimulera forskning och innovationer som skett i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
■ Bakom priset står Dagens Medicin och Vinnova. Det stöttas av Forte, Lif, SKR, Swedish Medtech och Vetenskaps­rådet.

RICKARD JAKBO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev