Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Athenapriset belönar modiga och innovativa forskare

Publicerad: 1 oktober 2020, 13:52

De stolta vinnarna av Athenapriset 2020 är forskargruppen bakom Asthmatuner, från vänster Martine Isachsen, Anna Carleborg, Henrik Ljungberg och Björn Nordlund. De fick ta emot priset från näringsminister Ibrahim Baylan vid en konferens den 22 oktober.

Foto: Pax Engström

Årets Athenapris går till en grupp forskare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska institutet i Stockholm. De har utvecklat Asthmatuner, ett appbaserat system som underlättar astmapatienters självtester.


Verktyget består av en spirometer som är inkopplad till en digital app i mobiltelefonen. Appen analyserar mätresultatet och ger patienten dagliga behandlingsrekommendationer. Verktyget används redan ute i vården och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att subventionera det för barn.

Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och innovationer som utvecklas i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och delades i år ut av näringsminister Ibrahim Baylan (S) vid konferensen Life science den 22 oktober. 

– Att Sverige rankas som nummer ett i Europa och topp fem i världen i de flesta mätningar av innovationskraft, beror på vår förmåga att jobba tillsammans, precis som ni har gjort, sa Ibrahim Baylan till pristagarna. 

Medicin- och dosrekommendationerna som patienterna får bygger på nationella riktlinjer för god astmavård. Enligt forskargruppen bakom Asthmatuner får varannan patient i dag inte behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 

– Det som gör skillnad för patienten är att Asthmatuner förbättrar följsamheten till behandlingen. Vi vet mycket väl hur astma ska behandlas, men det finns ett gap mellan det som står i riktlinjerna och verkligheten. Vi har utvecklat ett verktyg för att minska det gapet, säger Björn Nordlund, som ingår i forskargruppen som tilldelas priset. 

Han är docent vid Karolinska institutet och sjuksköterska specialiserad inom barn och ungdomars hälsa vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hans kollegor i forskargruppen är Henrik Ljungberg, forskare vid Karolinska institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Martine Isachsen, forskningssjuksköterska med master inom social- och hälsopolitik vid Karolinska institutet och Medituner AB samt Anna Carleborg, forskningssjuksköterska specialiserad inom akutsjukvård vid Karolinska institutet och Medituner AB.

– Vi fick många väldigt bra nomineringar i år, men Asthmatuner vann på sin tydliga patientnytta och starka samverkan, konstaterar Elisabet Nielsen, Athenaprisjuryns ordförande och t f enhetschef på Vinnova. 

Så här motiverar juryn sitt val:

”Ett innovativt forskningsarbete som ger fler patienter med folksjukdomen astma tillgång till jämlik och evidensbaserad vård. Genom att addera ett digitalt beslutsstöd till den traditionella lungfunktionsmätningen får varje patient en individuell behandlingsplan som ger hjälp till egenvård i vardagen. Genom en nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv har pristagarna tagit sig hela vägen från idé, kliniska studier, utveckling och godkännandeprocess till marknaden. Resultatet visar på den stora potentialen när smarta algoritmer och användarvänlig teknik kombineras till nytta för patienter och sjukvård.”

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte, Lif, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Regioner. Priset delas i år ut för trettonde gången. Syftet är att uppmärksamma och belöna forskning och innovationer som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. 

I årets jury ingick:

Elisabet Nielsen, handläggare, avdelningen för Hälsa, Vinnova (juryordförande), Nina Rehnqvist, senior professor, grundare av Athenapriset, Madeleine Durbeej-Hjalt, professor, Lunds universitet, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Emma Spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner, Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning, tidigare Athenapristagare, Peter Allebeck, senior professor i socialmedicin, Karolinska institutet, Anders Kärnell, medicinsk direktör, MSD, Susanna Francke Rodau, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics Scandinavia, Lisa Blohm, chefredaktör Dagens Medicin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev