Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Bro mellan kommun och region prisas

Publicerad: 27 mars 2019, 05:00

Vinnare. ”Det är helheten som är viktig”, säger Tiohundras vd Peter Graf, som tilldelas utmärkelsen Årets brobyggare.

Genom att sudda ut gränserna mellan sjukvård och omsorg har Norrtäljemodellen skapat en verksamhetskultur som särskiljer sig i Sverige. Nu tilldelas den priset Årets brobyggare.


Ämnen i artikeln:

Norrtälje sjukhusRegion StockholmTiohundra

År 2006 startade ett försök med att slå samman sjukvård och omsorg i Norrtälje. Sedan dess drivs sjukhus, flertalet vårdcentraler, stora delar av äldreomsorg och hemtjänst i orten av vårdbolaget Tiohundra, som samägs av Region Stockholm och Norrtälje kommun genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg. Modellen med att rymma det kommunala och regionala under ett och samma tak är, på det här storskaliga sättet, unikt i Sverige. Att ha läkare, personliga assistenter och undersköterskor samlade under samma organisation underlättar om man vill sätta patienten i centrum, menar Tiohundras vd, Peter Graf.

– När alla de här olika personalkategorierna är anställda hos mig så finns det helt andra förutsättningar att få till integrerade vårdflöden, och det är det som vi historiskt sett haft så himla svårt med i Sverige, säger Peter Graf.

Men vad som skulle hända med Norrtäljemodellen, som först drogs i gång i projektform, var länge höljt i dunkel. Projekttiden sattes först till fem år, som sedan förlängdes. Först tio år efter sjösättandet togs beslut om att permanenta sammanslagningen. Peter Graf erkänner att han var orolig över att modellen skulle förpassas till projektkyrkogården, en slutstation för alldeles för många initiativ som lyfts inom vård och omsorg i dag.

– Ja, vi var oroliga. Att få region och kommun att samsas politiskt är komplicerat, för det finns ingen sådan kultur riktigt i Sverige. Det är vattentäta skott mellan stat, kommun och regioner i hela Sverige, säger Peter Graf.

I ett gemensamt pressmeddelande från regionen och kommunen förklarades beslutet att lägga projekttiden bakom sig med att vård- och omsorgskedjorna blivit mer effektiva.

Peter Graf ger ett färskt exempel om hur en sådan kedja kan se ut. För en månad sedan kom en dement patient in på Norrtälje sjukhus med en höftfraktur. Dagen efter operationen blev patienten förvirrad och aggressiv, men eftersom kontakten samt samarbetet mellan sjukhus och äldreboende är så bra kunde patienten äta lunch på äldreboendet i Hallstavik några timmar senare, och under omständigheterna må bra.

– Att lösa det på det sättet hade aldrig hänt någon annanstans i Sverige, tror jag. Det blir en stor kvalitetsvinst av att göra på det här sättet. Dels slipper vi extravak på avdelningen och att ge läkemedel, dels ger det ekonomiska besparingar, säger Peter Graf.

Antalet dagar utskrivningsklara patienter får vänta på sjukhusets vårdavdelningar har gått från i medeltal 7,9 år 2013 till 0,3 år 2018. En minskning som enligt Peter Graf nåddes redan innan den nya samverkanslagen började gälla förra året. Han ger flera andra exempel på vårdkedjor som sätter patienten i centrum och nya arbetssätt som utgår från patientens behov.

Specialistläkare på Norrtälje sjukhus kan numera göra hembesök på äldreboenden för att undvika onödiga inläggningar, och på geriatrikavdelningen har alla medarbetare utbildning i omvårdnad av personer med demenssjukdom. Men det som Peter Graf framförallt vill lyfta är att både medarbetare och patienter är delaktiga i processen med att ta fram verksamhetsplanerna, som sedan följs upp i månatliga möten där företrädare för alla verksamhetsområden finns närvarande.

Det största utmaningen med den nya organisationen har varit just att skapa förståelse för varandras uppdrag, upplever Peter Graf.

– Det är lätt att tycka att eftersom jag jobbar på ortopedkliniken så är det allra viktigaste hur vi jobbar och hur det fungerar för oss på ortopeden. Men jag och vi förstår i dag att det är helheten som är viktig.

Är det här en väg att gå för alla regioner och kommuner eller är förutsättningarna särskilt bra för er i Norrtälje?

– En fördel vi har är att Region Stockholm i det här fallet bara samverkar med en enda kommun medan till exempel Danderyds sjukhus har åtta kommuner runt sig som man samverkar med. Då blir det naturligtvis svårare att använda den här modellen.

Han fortsätter:

– Vi har den struktur vi har med en uppdelning på 21 regioner och 291 kommuner, men det betyder inte att det inte går att samverka mellan gränserna. Det är något vi måste få till på ett bättre sätt när vi går in i en ny tid med åldrande befolkning och fler kroniker.

Juryns motivering

För att med uthållighet och helhetssyn mejslat ut nya kedjor för patienterna mellan omsorg, primärvård och sjukhus. Årets brobyggare har visat att ihärdig kulturförändring, interprofessionella arbetssätt och patientsamverkan kan spränga stuprör, och har potential att ta sig an samhällets största hälsoutmaningar i större skala.

ADAM WENELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev