fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Dags att välja årets Guldpillervinnare

Publicerad: 7 oktober 2022, 04:00

Guldpillret 2021 gick till Capitainer. Priset delades ut av Robert Ström (t v), och togs emot av Niclas Roxhed, docent vid KTH (mitten) och Olof Beck, professor emeritus vid Karolinska institutet.

Foto: Pax Engström Nyström

Snart avgörs vem som vinner årets Guldpiller och 100 000 kronor. Guldpillerjuryn har valt ut åtta av årets bidrag till att gå vidare till finalomgången.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

– Årets nominerade har visat prov på både nytta, nya arbetssätt och samtidigt förbättrad läkemedelssäkerhet”, säger Robert Ström, vd på Läkemedelsförsäkringen.

Som vanligt är det en mycket stor bredd bland bidragen.

Ett exempel på ett stort och systemövergripande arbete är projektet Patientsäkerhet läkemedel i Region Kronoberg. Det startade på initiativ från patientsäkerhetsrådet och läkemedelsrådet för att stärka patientsäkerheten i läkemedelsanvändningen. En styrgrupp har initierat flera delprojekt, bland annat för att minska användningen av beroendeframkallande läkemedel och förbättra egenkontrollen av läkemedelshanteringen ute på vårdenheterna. Enligt nomineringen har arbetet både lett till konkreta resultatförbättringar och till att nya kontaktytor har etablerats för att driva frågor kring läkemedel och patientsäkerhet.

Från onkologiavdelning 87 på Skånes universitetssjukhus i Lund kommer ett exempel på ett konkret och småskaligt arbete som har gjort nytta. Tidigare sköttes hela läkemedelsförloppet på avdelningen av sjuksköterskor. Under våren 2022 anställdes en farmaceut som fick ett tydligt eget mandat att ansvara för avdelningens hanteringsrutiner för läkemedel Samtidigt initierades ett omfattande förändringsarbete som utgick från fyra områden – patientsäkerhet, arbetsmiljö, ekonomi och miljöpåverkan. Patientsäkerheten mättes i form av läkemedelsrelaterade avvikelser med en nollvision som mål. 

Sedan dess har avvikelserna minskat med tre fjärdedelar sett över hela dygnet. En av de viktigaste förklaringarna är att varje läkemedelsdelning dubbelsigneras av både apotekare och sjuksköterska, vilket innebär att en tvåstegskontroll utifrån ordination, dos, administrering och interaktioner. Även arbetsmiljön upplevs som förbättrad. Varje tjänstgörande sjuksköterska har sparat 1–2 timmar per dag på att ha tillgång till en farmaceut som resurs.

Vem som vinner årets Guldpiller presenteras den 26 oktober på dagensmedicin.se. Redan samma dag går det att börja nominera till nästa års Guldpiller.

Alla årets nominerade bidrag presenteras på dagensmedicin.se/guldpillret2022.

Guldpillret instiftades 2010 av Läkemedelsförsäkringen. Under alla år har Guldpillret delats ut i samarbete med Dagens Medicin.

Maja Florin, projektledare, Guldpillret

Årets bidrag

Patientsäkerhet läkemedel – Kronoberg

Region Kronoberg

På initiativ från patientsäkerhetsrådet och läkemedelsrådet har regionen tagit ett brett och systemövergripande grepp för att stärka patientsäkerheten i läkemedelsanvändningen. En styrgrupp har initierat flera delprojekt, bland annat för att minska användningen av beroendeframkallande läkemedel och förbättra egenkontrollen av läkemedelshanteringen ute på vårdenheterna. Arbetet har både lett till konkreta resultatförbättringar och till att nya kontaktytor har etablerats för att driva frågor kring läkemedel och patientsäkerhet.

 

Klinikapotekare på akutmottagningen

Centralsjukhuset i Kristianstad

Akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad har lyckats förbättra kvaliteten i läkemedelslistorna tidigare i vårdförloppet genom att låta en klinikapotekare göra läkemedelsavstämningar på patienter äldre än 65 år redan vid inläggning på sjukhuset. En uppföljning visar at antalet diskrepanser i läkemedelslistorna minskade med 60 procent hos de patienter som fick en läkemedelsavstämning. Planen är att utöka satsningen med ytterligare en klinikapotekare och göra läkemedelsavstämningar på alla patienter som ska läggas in.

 

Inhalationsvägledning

Sveriges Apoteksförening

Tjänsten Inhalationsvägledning på apotek lyfts fram som ett exempel på hur farmaceutens kompetens kan utnyttjas bättre för en bättre läkemedelsanvändning. Arbetet har genomförts som ett försök inom ramen för TLV:s regeringsuppdrag kring farmaceutiska tjänster. Sammanlagt har 150 apotek från fem apotekskedjor, ett e-handelsapotek och ett fristående apotek medverkat i försöket. Apoteken har under våren 2022 erbjudit inhalationsvägledning av en särskilt utbildad farmaceut till 7 803 patienter. Knappt hälften av dessa gjorde minst ett fel när de demonstrerade sin inhalationsteknik för farmaceuten. Alla patienter, även de som gjorde rätt, erbjöds stöd och rådgivning. En uppföljning visade en god följsamhet hos patienterna. Nästa steg i projektet farmaceutiska tjänster är att erbjuda följsamhetssamtal till patienter nyinsatta på statinbehandling. 

 

Tvärprofessionell uppföljning som stöd för rationell läkemedelsanvändning

Södersjukhuset AB

Arbetet initierades efter att Region Stockholm infört en ny budgetmodell som inneburit ett ökat kostnadsansvar för läkemedel på sjukhusen. Södersjukhuset tillsatte ett uppföljningsteam med controller, klinisk farmakolog, sjukhusapotekare och chefläkare med uppdrag att ta fram underlag med ekonomisk uppföljning och information om nya behandlingsriktlinjer. Gruppen har hållit möten med verksamhetschefer, controllers och läkemedelsansvarig läkare från fyra kliniker med höga läkemedelskostnader. Genom arbetet har sjukhuset kunnat spara pengar och följsamheten till behandlingsrekommendationer har ökat. 

 

Läkemedelsutbildning och delegering för barnsköterskor och undersköterskor för en god och säker läkemedelshantering

Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Region Östergötland

I samband med skärpta kunskapskrav för att hantera läkemedel i slutenvården i Region Östergötland har barn- och ungdomskliniken under våren 2022 genomfört en läkemedelsutbildning för barn- och undersköterskor. Syftet har varit att göra en delegering så att gruppen kan administrera läkemedel till barn och överlämna läkemedel till vårdnadshavare. Arbetet har lett till att barnsköterskor och undersköterskor lättare har kunnat varna sjuksköterskorna för läkemedelsrisker, till exempel att ett läkemedel är felmärkt eller att det är något läkemedel de inte känner igen. 

 

Farmaceutkontrollerad läkemedelshantering och rådgivning inom slutenvård

Onkologiavdelning 87, Skånes universitetssjukhus i Lund

Tidigare sköttes hela läkemedelsförloppet på onkologavdelning 87 i Lund av sjuksköterskor. Under våren 2022 anställdes en farmaceut som fick ett tydligt eget mandat att ansvara för avdelningens hanteringsrutiner för läkemedel Samtidigt initierades ett omfattande förändringsarbete som utgick från fyra områden – patientsäkerhet, arbetsmiljö, ekonomi och miljöpåverkan. Patientsäkerheten mättes i form av läkemedelsrelaterade avvikelser med en nollvision som mål. Sedan implementering av en ny lokal rutin har avvikelserna minskat med tre fjärdedelar sett över hela dygnet. En av de viktigaste förklaringarna är att varje läkemedelsdelning dubbelsigneras av både apotekare och sjuksköterska, vilket innebär att en tvåstegskontroll utifrån ordination, dos, administrering och interaktioner. Även arbetsmiljön upplevs som förbättrad. Varje tjänstgörande sjuksköterska har sparat 1-2 timmar per dag på att ha tillgång till en farmaceut som resurs.

 

GMS Barncancer

Genomic Medicine Sweden

Barn i Sverige som insjuknar i cancer kan tack vare projektet GMS Barncancer erbjudas helgenomsekvensering vid Sveriges samtliga barnonkologiska kliniker. Projektet bidrar till att öka den biologiska kunskapen om barns tumörer och förbättrar därmed behandling och prognos. Kännedom om specifika genetiska förändringar ökar också möjligheten för barnen att få tillgång till riktad behandling, och att delta i kliniska prövningar. får nu en analys av sina gener kan fler få en snabbare, säkrare och mer detaljerad diagnos och få tillgång till riktad behandling, samtidigt som vi får viktig biologisk kunskap om barns tumörer.

 

Att möjliggöra för röntgenklinikerna i Region Östergötland att genomföra elektronisk förskrivning av laxeringsmedel inför datortomografi av kolon – ingen skitsak

Radiologi Region Östergötland 

När Läkemedelsverket förra året aviserade att alla recept till människa ska utfärdas med elektronisk förskrivning, innebar det oanade utmaningar för förskrivning av laxermedel till patienter som ska genomgå datortomografi av kolon. I Region Östergötland har denna förskrivning skötts av radiologerna i många år, vilket är viktigt för kvaliteten i undersökningen. En av de största utmaningarna var att det saknades integration mellan röntgenklinikens IT-system och journalsystemets förskrivningsmodul. Detta blev startskottet till ett omfattande och komplext förändringsarbete med många parter inblandade för att se över både arbetsflöden och säkra fungerande rutiner för e-recept vid laxering. Samtliga radiologiska kliniker i regionen har nu infört elektronisk förskrivning vid datortomografi och avser att göra det för fler typer av undersökningar. 

Årets jury

Nio personer ska utse årets vinnare av Guldpillret:

Robert Ström, vd Läkemedelsförsäkringen (ordförande)

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Synnöve Lindemalm, klinisk farmakolog och barnläkare, Astrid Lindgrens barn- och ungdomssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset samt tidigare vinnare av Guldpillret (2010).

Märit Johansson, ordförande Apotekarsocieteten

Torbjörn Söderström, chefläkare, Läkemedelsverket

Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Malin Parkler, vd Pfizer

Lisa Blohm, chefredaktör Dagens Medicin

Se alla tidigare årens vinnare

 

 

 

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev