Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Han är ohierarkisk och har fokus på patienten

Publicerad: 20 november 2015, 10:17

FREDRIK JONSSON. Verksam som: Över­läkare och allmänkirurg och verksamhetschef inom pre- och intrahospital akutsjukvård i Region Skåne, Skånevård Sund. Medlem i ledningsrådet i division specialiserad närsjukvård. Ålder: 41 år. Anställda: Omkring 300. Förebild som ledare: Birgir Jakobsson, tidigare sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset och Johan Permert, innovationsdirektör på samma sjukhus och tidigare chef för Fredrik Jonsson. Oanad talang: Är en fena på att grilla. Brinner för: Att alltid göra vården för patienterna lite bättre.

Foto: Pax Engström Nyström

Fredrik Jonsson är en av tre nominerade till Framtidens ledare i sjukvården, utvald efter noggranna tester. Den 2 december koras vinnaren.


Genom stort engagemang och en förmåga att involvera personalen i förbättringsarbeten har Fredrik Jonsson lyckats öka medarbetarnas trivsel och minska personalomsättningen från 30 till 10,9 procent. Han är verksamhetschefen som sätter patienten i fokus och får med sig hela personalgruppen för att hitta nya lösningar.

– Jag har försökt bygga en kultur där vi tidigt sätter patienten i första rummet i allt vi gör och allt vi tänker. Och en kultur där medarbetarna faktiskt kan och tror på sig själva.

När Fredrik Jonsson började på akutmottagningen upptäckte han att den präglades av dåligt självförtroende. ­

Personalen tvivlade på sin kompetens, de trodde att de hade ett dåligt omhändertagande av patienterna och att de var okunniga. Men genom en enkätundersökning med 250 svarande spräckte Fredrik Jonsson osäkerheten. 97 procent av patienterna hade svarat att de var ”absolut nöjda”.

– Medarbetarna har fått tillbaka sitt självförtroende, de är väldigt duktiga. Och det är egentligen det stora i uppfattningen om att jag har försökt bygga en kultur som inte fanns där innan.

För att bygga upp ett gott klimat menar Fredrik Jonsson att man måste leva som man lär. Han säger att man måste våga dela med sig av beslut och
vara öppen med hur
man tänker kring besluten.

– Jag brukar säga att medarbetarna ska veta precis lika mycket som jag gör. Det är även den principen jag hade när jag var kliniker, patienten skulle veta lika mycket som jag.

Enligt Fredrik Jonsson glömmer chefer ibland bort att med­arbetarna är högutbildade och intelligenta människor som måste få möjlighet att påverka sin arbetsplats. Han menar att om man är öppen och ärlig så vill de vara med, och på hans klinik är det medarbetarnas ansvar att driva förändrings­arbeten, chefer får inte vara med.

– Allting bygger på att medarbetarna kan, vill och får vara med. Inget förändringsarbete får ske utan att det är medarbetarna som driver det. Det är grundfilosofin, sedan ”supportar” cheferna och skaffar fram resurser och hjälper till om de kör ned i diket.

Trots ett ökat patientinflöde och hård belastning har Fredrik Jonssons division lyckats hålla uppe produktionshastigheten och hålla nere sjukfrånvaron. Även personalomsättningen har sjunkit och det tror han beror på en ökad flexibilitet hos cheferna, att man är tillmötesgående och visar att medarbetarna är värdefulla. Fredrik Jonsson tycker också att det är viktigt att våga testa nya idéer.

– Jag avskyr orden ”det går inte”. Vi vågar testa mycket och vara lite okonventionella.  april bestämde vi att vi skulle ha servicearbetare och i maj var det i full drift.

Ärlighet, närvaro och trygghet är komponenter som Fredrik Jonsson förknippar med en god ledare. Han själv har beskrivits som en ledare med ett modernt synsätt på ledarskap.

– Jag tror att jag är rätt ohierarkisk och jag försöker att vara närvarande. Jag är inte så intresserad av den organisatoriska strukturen utan mer av vad som händer i verksamheten.

Framtidens ledare delas ut av Sjukvårdens ledarskapsakademi

■ Vinnare prisas på Sjukvårdens ledarskapsdag den 2 december.
■ Vinnaren får en veckas ledarskapskurs på Harvard Business School med inriktning på värdebaserad vård. Dessutom erbjuds vinnaren en plats i mentor- och managementprogrammet i Sjukvårdens ledarskapsakademi.
■ Bakom Sjukvårdens ledarskaps­akademi står: Akademiska sjukhuset, Boston Consulting Group, Capio, Dagens Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Skåne, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Väster­bottens läns landsting.

Följande kriterier utgår juryn från i sin bedömning av de nominerade:

■ Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.
■ Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.
■ Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.
■ Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.
■ Har en god samarbets- och kommunikationsförmåga.
■ Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.
■ Uppfyller verksamhetens mål.

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev