Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Här är alla årets nominerade bidrag

Publicerad: 1 oktober 2020, 13:51

Här är alla nominerade bidrag till Guldpillret 2020. Årets vinnare blev HIPR - insättning av ADHD-medicin. Projektet är ett samarbete mellan Region Gävleborg och företaget Medilevel AB i Helsingborg.


Pristagarna offentliggjordes vid ett direktsänt webbinarium den 30 september. Det kommer inom kort att kunna ses i efterhand.

1) Samarbete kring läkemedel ökar patientsäkerheten
NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Ett arbete med att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsfel, där apotekare från NU-sjukvårdens läkemedelsenhet arbetar som en i teamet runt patienterna på KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning.

2) Kunskapsstödet Läkemedel och miljö på Janusinfo
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Kunskapsstödet Läkemedel och miljö på Janusinfo ger underlag för Sveriges läkemedelskommittéer att kunna väga in miljöaspekter i sina läkemedelsrekommendationer. Informationen är fritt tillgänglig på både svenska och engelska.Databasen samlar och presenterar miljöinformation som offentliggörs av de regulatoriska myndigheterna och läkemedelsföretagen. I databasen finns också utredningar som jämför olika läkemedelssubstanser som kan användas vid samma indikation och anger om någon av substanserna är att föredra från miljösynpunkt.

3) Läkemedelskunskap till gymnasieelever
Läkemedelskommittén Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Region Sörmland

Läkemedelskommittén i Sörmland har inlett ett samarbete med gymnasiets skolsköterskor för att öka kunskapen om egenvård vid sömnbesvär och smärta hos gymnasieelever i Eskilstuna. Även information kring droger ingår.

4) Modern läkemedelsuppföljning
Region Sörmland

Utveckling av ett digitalt analysverktyg för att följa upp och upptäcka felaktiga förskrivningsmönster, exempelvis hög förskrivning av farliga läkemedel eller dyra läkemedel.

5) FILA-gruppen, Fortbildningsnätverket för informationsläkare och apotekare.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

FILA-gruppen besöker alla vårdcentraler i regionen två gånger per år för att ge ekonomiskt obunden information och utbildning om läkemedel.

6) Nationella inköp och fördelning av läkemedel med anledning av Covid-19
Fyrlänsgruppen - Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Östergötland

Den så kallade fyrlänsgruppen har fått ett nationellt uppdrag att samordna och säkra tillgången av läkemedel som är kritiska för hälso- och sjukvården.

7) Stöd vid läkemedelshantering
Region Skåne

En databas där läkare och sjuksköterskor och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal lätt kan finna råd om hantering eller alternativa preparat i de fall uppgifter om ”krossning och sondadministrering” saknas i Fass eller i andra dokument.

8) Apotekare på akutmottagningen
Skaraborgs sjukhus i Skövde

Apotekare går igenom läkemedelslistorna hos patienter vid inskrivningen på akutmottagningen, för att säkra kvaliteten i läkemedelslistan och avlasta läkarna en administrativ uppgift.

9) Sov Gott - en liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre
Regional Samverkansgrupp Läkemedel, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

En kortfattad, lättläst skrift riktad till allmänheten med evidensbaserade råd som alternativ till recept på sömnläkemedel. Häftet finns på samtliga läkemedelskommittéers hemsidor.

10) Studiecirkel Läkemedelshantering
Läkemedelskommittén Region Västernorrland

Läkemedelsenheten har arrangerat en serie studecirklar för 150 läkemedelsansvariga sjuksköterskor som även fått tillfälle att reflektera över sitt uppdrag/ansvar och fått verktyg för att öka medvetenheten kring frågorna i sina verksamheter.

11) HIPR - insättning av ADHD-medicin
Region Gävleborg och Medilevel AB

En app för registrering av hälsodata hos barn och ungdomar som får behandling med ADHD-läkemedel.

12) Pediatric Clinical Research Center, PCRC
Sahlgrenska universitetssjukhuset

En prövningsenhet med uppdrag att stödja akademisk och företagssponsrad forskning på gruppen barn och ungdomar. Till PCRC kan man som akademisk forskare eller företag vända sig för att få råd och praktisk stöttning under hela forskningsprocessen.

13) Asthmatuner
Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Det digitala verktyget Asthmatuner ger direkt återkoppling på vilken inhalator och dos som är rätt för varje enskild patient.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev