Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Här är alla nominerade till Guldpillret

Här är alla nominerade till Guldpillret

Ett dussin insatser som gjort läkemedelsanvändningen bättre och säkrare för patienterna slogs om Guldpiller-juryns gunst. Här är de elva nominerade som inte tog hem priset just i år.

Publicerad: 22 september 2021, 11:55

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetSödersjukhusetRegion GävleborgKolHjärtinfarktRegion VärmlandPrimärvårdRegion Kalmar länVästra GötalandsregionenRegion UppsalaRegion VästerbottenRegion ÖstergötlandRegion SkåneRegion Örebro LänAstrid Lindgrens BarnsjukhusApoteket AB

Bakom Guldpillret står Dagens Medicin och Läkemedelsförsäkringen, priset är 100 000 kronor.

Foto: Annika Lönn

Innehåll

Av årets nomineringar till Guldpillret gick tolv bidrag vidare till juryn för bedömning. Det är de bidrag som i en första utvärdering har bedömts uppfylla kriterierna för priset. Vinnaren, Capitainer, presenterades i direktsändning på ett webbinarium om läkemedel i sjukvårdens vardag onsdagen den 30 september.

Detox, Karolinska institutet och Södersjukhuset

Detox, Determination of the role of oxygen in suspected acute myocardial Infarction trial. En randomiserad klinisk studie som utmanat en kunskapslucka i vården – effekten av användningen av syrgas vid hjärtinfarkt. Studien, som engagerat över 50 hjärtkliniker och omfattar fler än 6 600 patienter, visar att det saknas stöd för att ge rutinmässig syrgastillförsel till patienter med misstänkt hjärtinfarkt som inte lider av syrebrist.

Resultatet av studien är att användandet av läkemedlet syrgas runt om i världen dramatiskt har förändrats. Från att ha varit standardbehandling för alla patienter med misstänkt hjärtinfarkt individualiseras nu alltid behandlingen. Användningen av syrgas kommer dramatiskt att minska vilket innebär stora fördelar för både patienter och ekonomi. 

Inhalationsteknik och effekt av behandling hos patienter med kol, Region Gävleborg

Ett forskningsarbete som studerat i vilka typer av fel som sker vid olika typer av inhalationspreparat i behandlingen av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol. Forskarna har studerat över 600 filmer för att kartlägga kritiska fel vid inhalation samt kategorisera vilken typ av fel som görs. Resultatet är att sjukvården kan bli bättre på att anpassa information/behandling till patienter som har inhalationsläkemedel.

Receptbedömningsteam, Vårdcentralen Eda, Region Värmland

Vårdcentralen har sedan september 2020 granskat sin läkemedelsförskrivning genom ett receptbedömningsteam som inkluderar läkare, sjuksköterskor, farmaceut, undersköterskor och verksamhetschef. Tio läkemedelsgrupper valdes ut, och varje månad sätts fokus på ett utvalt läkemedel. Paracetamol och NSAID är dock alltid med i granskningen. Målet med projektet är att ge rätt läkemedel till rätt patient. Effekten på vårdcentralens läkemedelsförskrivning är påtaglig. En jämförelse med samma period föregående år visar att antalet dygnsdoser som hämtats ut från apoteket har minskat med 42 384. Följsamheten till rekommenderade läkemedel har ökat med 10-11 procent under 2020 och kostnaderna har minskat med 500 000 kronor på sju månader.

Medication and Care Support System, Vitec Appva AB

En mobil och digital lösning för signering av ordinerade insatser. Idén kom från en undersköterska som oroade sig för att hon skulle glömma ett läkemedel som skulle ges varje måndag innan frukost. Tillsammans med verksamheten togs en prototyp fram som omvårdnadspersonal kunde ge feedback på. Företaget Appva AB startades i november 2011 och det första systemet gick i drift två år senare. Systemet har byggts ut och hjälper nu drygt 100 000 personer i deras dagliga arbete inom vård, omsorg och psykiatri. Avvikelserna har minskat med drygt 90 procent. Som regel är dessa avvikelser glömda doser som systemet hjälper medarbetarna att komma ihåg. 

Asthmatuner, Medituner AB

Asthmatuner är ett egenvårdssystem bestående av en mobilapplikation och en trådlös lungfunktionsmätare, samt ett webbgränsnit för vårdpersonal. Patienterna mäter sin lungfunktion och svarar på symtomfrågor i appen, och därefter ges en behandlingsinstruktion i sin app med bild på vilken, och hur mycket, medicin de skall ta. Asthmatuner är därför ett effektivt beslutstöd för patienter, och bidrar till att patienten lär sig att utvärdera sin astma och hur de ska använda sina mediciner. Genom att appen visar bild på rätt inhalator eller inhalatorer blir det extra tydligt vilket läkemedel patienten ska ta, även för barn eller patienter med lässvårigheter. Resultat från en publicerad studie visar att Asthmatuner både förbättrar astmakontrollen och förbättrar följsamheten hos astmatiker.

Under pandemin har en stor andel av vårdinstitutioner pausat lungfunktionsmätningar på mottagningarna, och det har varit svårt att följa upp astmatiker enligt riktlinjer, då flertalet årskontroller och uppföljningsbesök blivit inställda. Då Asthmatuner ger möjlighet för värdering av lungfunktion, inkluderat hemspirometri, och uppföljningsbesök på distans har det digitala astmaverktyget underlättat för vården under denna period.

Levmedhjärtat-mottagningen, Region Kalmar län

Som ett resultat av ett forskningsarbete om följsamhet till sekundärpreventiv behandling med läkemedel hos patienter som haft en akut kranskärlssjukdom, startade Levmedhjärtat-mottagningen i Region Kalmar län. Vid mottagningen görs en noggrann läkemedelsuppföljning där kardiologer, sjuksköterskor och apotekare gemensamt fokuserar på 1) hur läkemedelsbehandlingen fungerar för patienten, 2) patientens behov av stöd för att kunna följa ordinationen och 3) effektiv och säker behandling. Arbetet säkerställer att läkemedelsfrågorna inte kommer i skymundan utan får ta sin tid. Genom upprepade läkemedelsgenomgångar försäkrar man sig om att patienten vet vilka läkemedel som ska användas och hur.

Läkemedelsroboten Dosell, Izafe

Läkemedelsroboten Dosell är en digital tjänst för läkemedelsdispensering i hemmet. Roboten matar ut rätt medicin förpackat i dospåsar, i rätt dos och i rätt tid. Den påminner när det är dags att ta medicinen och varnar om patienten har glömt att ta sin medicin. Det innebär en säker läkemedelshantering för individen i hemmet. Dosell förbättrar patientsäkerheten genom att förhindra att användaren får fel medicin eller missar en dos. Nu lanseras en konsumentversion av tjänsten till patienter och anhöriga. Brukaren slipper anpassa sin vardag till tiderna för hembesök och kan leva ett friare liv.

svelic.se, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Skåne, Region Örebro län

Söksidan www.svelic.se förbättrar patienters läkemedelsbehandling genom att ge vårdpersonal snabb tillgång till mer kunskap. Genom ett samarbete mellan svenska och norska läkemedelsinformationscentraler har sex regioner skapat den svenska webbplatsen svelic.se, för att underlätta för svensk hälso- och sjukvårdspersonal att hitta svar på tidigare utredda frågor om läkemedel. I databasen återfinns svar på läkemedelsfrågor om exempelvis val av terapi, bedömning av läkemedelsinteraktioner och biverkningar, säkerhet vid graviditet och amning och administrering av läkemedel. Databasen är ett komplement till regionernas läkemedelsinformationscentraler som hjälper till med utredningar. Genom att ge direkt tillgång till tidigare utredda frågor kan personalen få snabbare hjälp. Sidan är fritt tillgänglig och bidrar till säker och rationell läkemedelsanvändning oavsett var i landet man verkar.

Eped – nationellt samarbete för en säker och lärande barnsjukvård, barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Det elektroniska beslutsstödet Eped bygger på ett ett nationellt samarbete där Sveriges ledande experter bidrar till att uppdatera innehållet. Beslutsstödet finns tillgängligt via alla journalsystem för att kunna användas i det patientnära arbetet. Det finns cirka 1 000 instruktioner med information om barnläkemedel, en rimlighetskontroll som har gränser för 150 läkemedel, utbildningsmaterial och anhöriganpassad information om oral cytostatika och andra extra farliga läkemedel som används i hemmet vid avancerad hemsjukvård. Informationen finns även tillgänglig via en hemsida som även är mobilanpassad.

Eped startade 2005 som ett lokalt projekt. 2010 fick Eped ta emot det första Guldpillret. 2014 kunde informationen spridas nationellt med ett solidariskt stöd från alla regioner och med en satsning från Nationella läkemedelsstrategin. Under de senaste sju åren, när Eped varit nationellt, har Eped kontinuerligt utvecklats, uppdaterats och visat att det leder till ett lärande av det som händer i vården.

Fig – a Playtient Journey, Mindforce Game Lab

Applikationen ”Fig – a playtient journey” är ett mobilspel utvecklad för att stötta patienter med depression och bipolär sjukdom med att skapa en rutin för att ta sin medicin. Den ska hjälpa användaren att ta sin medicin utan att påminna denne att hen är sjuk. Den innehåller också funktioner som stöttar användaren i rutiner kring mat, sömn och motion, delar som bevisats vara viktiga för välmåendet för dessa patientgrupper. Funktionerna i appen stöttar användaren med medicinering, psykiska välmående och att kontinuerligt reflektera över sitt mående. På detta sätt minskar risken för osäkerhet kring medicinering och att mediciner byts baserat på felaktiga grunder.

Dospac, Apoteket AB

Dostjänsten Dospac hjälper dagligen människor att sortera och ta de läkemedel som läkaren har ordinerat. Det är både ett verktyg för följsamhet och en tjänst som underlättar för dem som tar flera mediciner varje dag. Användaren får sina läkemedel färdigsorterade, doserade och förpackade i dagliga dospåsar och bidrar på det sättet till en säkrare läkemedelsanvändning och minskat svinn. Noggrannheten i dosproduktionen är extremt hög med mer än 99,9% korrekt dosering, att jämföra med att människor själv sorterar i dosetter med större risk för fel. Den tydliga kommunikationen som kommer med leveransen av påsarna hjälper användaren med utbyten som kontinuerligt sker i samband med periodens vara och påminner om när recept går ut.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Dagens Medicin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev