Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Hon vill se personalen bli mer ”wild and crazy”

Publicerad: 16 november 2016, 09:00

Tina Fogelklou.

Foto: Pax Engström Nyström​

För att nya idéer ska kunna växa fram krävs ett tryggt och öppet klimat, enligt Tina Fogelklou. Hon uppmanar sina medarbetare att våga föra fram sina åsikter djärvare.


Tina Fogelklou, psykiatrisjuksköterska och verksamhetschef på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, har en akilleshäl. Det är att hon vill se snabba resultat och glömmer att stanna upp. Men detta har också gjort att hon på kort tid har fått regionkliniken i Växjö att gå från ett styre där ­personalen riskerade en utskällning om de gjort fel, till ett mer tillåtande klimat, där medarbetarna vågar komma fram och bidra till klinikens utveckling.

– Jag tror att det föds mer förbättringsidéer och tankar i en trygg miljö. Man måste våga göra fel för att komma framåt. Det gör inget att man är lite ”wild and crazy” när vi sitter och spånar, det är då de goda idéerna kläcks. Så det är vad jag arbetat väldigt mycket med under det här dryga året.

Tidigare var kliniken detaljstyrd och alla frågor lyftes uppåt i systemet.

– Vissa medarbetare var som välpolerade skolpojkar, det var nästan så att jag uttryckte mig som i filmen om tjuren Ferdinand: ”snälla stånga mig, slå mig, gör vad ni vill”, bara ni har en åsikt!

Organisationen var sårbar då viktiga funktioner hängde på några få personer som satt på nyckelposter. Och det är just den inbyggda sårbarheten som hållit Tina Fogelklou vaken om nätterna.

– Om det skulle inträffa något med den personen är det inte bara ett område som krackelerar, utan många av klinikens viktiga delar.

I dag försöker hon i stället fördela ansvarsområden, exempelvis har några sjuksköterskor fått speciella kvalitetsuppdrag.

– Vi försöker arbeta nerifrån och upp, och upp­ifrån och ned, men vi måste mötas någonstans. Jag vill ha det mindre toppstyrt på kliniken än vad jag upplevde att det var när jag tillträdde, säger hon.

Nya chefer har tillsatts, läkartjänsterna har gått från 1,6 till sex i antal och personalen på golvet är med och driver förbättringsarbeten. Tillsammans har kliniken arbetat med frågor kring kommunikation, bemötande och feedback. Och skapat sig en egen spelplan för hur kommunikationen ska ske fortsättningsvis.

Tina Fogelklou har gått in för att vara sig själv, hon har visat att det är okej att ha fel och brister, bara man är villig att erkänna dem. Det värsta hon vet är mörkande. Som chef är hon modig och engagerad, hon arbetar efter uppdragstaktik där hon ger medarbetarna utrymme att lösa uppgifter inom uppsatta ramar och tidsgränser. Och medarbetarna vet vad de kan vänta sig av henne. Hon är, med egna ord, chosefri.

– Jag har fått höra att jag är ett socialt smörjmedel, jag har lätt för att skapa relationer. Och jag tycker att det är roligt! Jag tycker om att se människor växa och trivas.

För Tina Fogelklou är en bra chef tydlig, och noga med att följa upp, och vågar efterfråga resultat. Hon tror också att en bra chef och ledare måste tycka om sin position. Det måste finnas en vilja och förmåga att använda andra i sitt ledarskap.

Tina Fogelklou

Verksam som: Psykia­trisjuksköterska och verksamhetschef på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.
Ålder: 44 år.
Anställda: Omkring 430.
Förebild: Bengt Thorn­berg, min svåger. Fram­gångsrik företags­ledare med svår blodsjukdom som har ett oerhört driv och aldrig hörs klaga!
Oanad talang: Föga oanad talang för familj och vänkrets, jag är kreativ i flera avseenden. Jag kopplar av genom att göra annat.
Ser fram emot: Att skapa bättre balans mellan arbete och fritid.

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev