Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Utmärkelser

Skalbar KBT i digital förpackning prisas

Publicerad: 5 december 2017, 15:40

Årets IT i vården-pris tilldelas Psykolog­partners som med KBT i digital form erbjuder svenskar som lider av psykisk ohälsa ett alternativ till traditionell vård.


Från 2011 till 2017 har antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa fördubblats i Sverige, enligt statistik från Försäkringskassan. Den ökande efterfrågan på psykologer och kuratorer ställer nya krav på sjukvården att erbjuda vårdlösningar. Ett alternativ är de digitala behandlingsprogram som Psykologpartners AB erbjuder landsting, regioner, privata företag och studenthälsan.

Programmen finns för diagnoserna depression, oro, stress, sömnproblem och ångest med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. För tillfället finns tjänsten i tolv landsting där vissa har infört internetbehandling som en del av sitt reguljära utbud till patienter. I programmen, som finns för mobilen och datorn, förmedlas forskningsbaserade förklaringar och övningar om sjukdomsbilden via text, video och ljudfiler.

– I och med det här materialet behövs det mindre behandlartid eftersom programmen gör sådant som behandlaren annars skulle göra, säger Kristofer Vernmark, psykolog och affärsområdeschef på Psykologpartners AB.

Behandlarens roll utgörs i stället av att i text­kommunikation med patienten svara på frågor, stötta, problemlösa och uppmuntra patienten att gå igenom programmet. Kristofer Vernmark räknar upp flera andra fördelar som programmen medför: det behövs inte bokas in någon tid, kvalitetssäkring i det att materialet ser lika ut för alla patienter och att vårdtagaren inte behöver uppsöka en vård­cent­ral. Men den nya digitala lösningen ställer också krav på behandlarna att ställa om.

– Jag tror till exempel att om du är en behandlare som har jobbat med att träffa patienter så är du väldigt van att titta på kroppsspråk och läsa av vad som sägs. Men när du går över till ett behandlingsprogram på internet sker ju kommunikationen via text. Då kan en upplevelse vara att jag inte längre kan läsa av kroppsspråket. Det kan vara en omställning för en behandlare som är van vid det, säger Kristofer Vernmark.

För att psykologer på Sveriges sjukvårdsinrättningar ska få utveckla sina färdigheter i digital psykologi är en del av Psykologpartners affärsidé att utbilda och handleda personal i starten. Företaget kan också strukturera vårdgivares egna material som gäller beteendeförändring till att passa ett digitalt format. Vid en implementering av digital psykologi i hela Sverige tror han att det finns en stor chans att fånga upp fler som lider av psykisk ohälsa.

– Hälften av dem som är deprimerade söker ju inte hjälp. Man har sett i studier från Australien att de man erbjuder internetbehandling kan vara personer som annars inte hade sökt hjälp, säger Kristofer Vernmark.

Hur innehållet i internetbehandlingen vidare­utvecklas kan Kristofer Vernmark inte med säkerhet svara på. Kanske ingår videoträffar snart och fler varianter av program är heller inte orimligt. Desto säkrare är han på att det bara är en tidsfråga innan digital KBT-behandling finns i hela Sverige jämte den traditionella vården.

– På ett eller annat sätt kommer alla landsting och regioner att ha det här i Sverige, det är jag helt övertygad om. Sedan är frågan hur lång tid det tar och i hur stora volymer. Det finns en tydlig drivkraft och fördelar med det här.

Om priset

IT i vården-priset delas sedan 1998 ut av Dagens Medicin och Computer Sweden.

ADAM WENELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev