Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Allt fler arbetsrelaterade skador i Region Skåne

Publicerad: 22 december 2020, 12:11

Allt fler anställda inom hälso- och sjukvården drabbas av skada eller sjukdom som i någon grad kan relateras till arbetet.

Foto: Spotmatik

Av de anställda inom hälso- och sjukvården som blivit sjuka i covid-19 under hösten tror mer än hälften att de smittats på jobbet.


Ämnen i artikeln:

Region SkåneCovid-19

Allt fler anställda inom hälso- och sjukvården drabbas av skada eller sjukdom som i någon grad kan relateras till arbetet. Knappt var tredje medarbetare, 29,1 procent, uppger att de har eller har haft en skada eller sjukdom som i någon grad orsakats av arbetet. Det framgår av en ny rapport som bygger på enkätsvar från 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda i Region Skåne, insamlade under hösten. 

Undersökningen är en uppföljning av den tidigare studien ”Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvård”, som genomfördes 2017. Samma deltagare har tillfrågats. 

Vid den tidigare undersökningen var det 21,9 procent av respondenterna som svarade att de har eller har haft en skada eller sjukdom som i någon grad orsakats av arbetet. Vid båda tillfällena var besvär i axlar, skuldror, ländrygg och korsrygg vanligast. Även utmattningstillstånd och stress var vanliga diagnoser som de anställda ansåg att arbetet varit en bidragande faktor till. 

I den nya undersökningen har covid-19 tillkommit som en viktig faktor för både hur de anställda har det på jobbet och för deras hälsa. 5,2 procent av de hälso- och sjukvårdsanställda som ingick i undersökningen under hösten 2020 uppger att de har haft konstaterad covid-19. Av dessa har 30,5 procent varit svårt sjuka. 11,2 procent uppger att de fortfarande dras med komplikationer eller biverkningar. 

Hela 55,5 procent av de som varit sjuka i covid-19 tror att de smittats på arbetet. Ändå är det bara 40,8 procent som uppger att det anmälts som arbetsskada. 

En majoritet, 77,1 procent, av de tillfrågade anser att åtgärderna för att förhindra smitta och ohälsa bland personalen under covid-19 pandemin överlag varit tillräckligt bra på deras arbetsplats. 36,4 procent svarar ändå att det förekommit betydande risker att smittas på jobbet och därför kommer fördjupande undersökningar att göras kring detta. Syftet är att ta reda på i vilka verksamheter och för vilka yrkesgrupper detta gäller. 

Knappt hälften uppger att arbetsbelastningen har ökat under pandemin. 43,3 procent uppgav att arbetsbelastningen var ungefär densamma som innan och 10,5 procent har faktiskt fått mindre att göra. 

En dryg fjärdedel av de som svarat upplever att deras hälsa inte är bra. Ungefär två femtedelar uppger att de oroas för att bli svårt sjuka i covid-19 och en dryg fjärdedel oroas över att dö i sjukdomen. 

Det är Kerstin Nilsson, docent vid Arbets- och miljömedicin vid Lund universitet och professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, som sammanställt rapporten. 

”Enkäten visar att hälso- och sjukvårdspersonalen befinner sig i en situation som innebär ett stort behov av stöd både personligen och i sina arbetsuppgifter, och det var mycket positivt att 75 procent upplevde att deras närmaste chef var ett tillräckligt gott stöd i deras arbete under pandemin. Men samtidigt behöver även resterande 25 procent uppleva detta”, säger hon i ett pressmeddelande. 

 

Kerstin Nilsson, docent vid Arbets- och miljömedicin vid Lund universitet och professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, är den som sammanställt rapporten.

Foto: Pressbild, Högskolan i Kristianstad

 

Cathrine Hofbauer

Reporter

cathrine.hofbauer@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Region SkåneCovid-19

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev