Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Allt fler regioner har munskydd vid allt arbete

Publicerad: 17 december 2020, 11:03

Munskydd och visir ska bäras under hela arbetspassen i fler och fler regioner, för att minska asymtomatisk smittspridning.

Foto: Anna Hallams/Bildbyrån

Ett mindre antal av landets regioner har hittills infört munskydd och/eller visir för personal under hela arbetspasset, det vill säga även i exempelvis korridorer och personalutrymmen.


Ämnen i artikeln:

Covid-19Region VästmanlandRegion VästerbottenRegion NorrbottenRegion BlekingeRegion DalarnaRegion GotlandRegion GävleborgRegion HallandRegion Jämtland HärjedalenRegion Jönköpings länRegion Kalmar länRegion KronobergRegion SkåneRegion StockholmRegion SörmlandRegion UppsalaRegion VärmlandRegion VästernorrlandRegion Örebro LänRegion ÖstergötlandVästra Götalandsregionen

Men den senaste tiden har det gått undan – flera regioner har fattat beslut bara under de senaste dagarna.

Ett av målen med åtgärden är att stoppa omfattande sjukhusutbrott.

– Vår erfarenhet har hittills varit att de flesta smittofall vi ser inom vården är från personal till personal. Det är det absolut vanligaste. Då är det logiskt, när vi har en tid med massiv samhällsspridning, att hänga på det här extra skyddet – inte bara när man är inne hos patienten utan hela arbetspasset, säger Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare och överläkare i vårdhygien i Region Västmanland.

Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt hög i Sverige med följden att smittan också letar sig in i vården och omsorgen. Ett exempel är infektionskliniken i Malmö, som drabbades hårt av ett covidutbrott bland personalen. Flera hade jobbat med smitta men utan symptom.

Den allmänna rekommendationen om munskydd och/eller visir har hittills varit att överväga att använda det vid patientnära arbete. Men flera regioner har nu snabbt tagit ytterligare ett steg och rekommenderar dessa skydd kontinuerligt under hela arbetspasset, det vill säga även i korridorer, personalutrymmen, vid ronder och raster.

– Lokalt ser vi, och det stämmer väl överens med bilden i internationell vetenskaplig litteratur, att det finns en betydande komponent av asymptomatisk och presymptomatisk spridning. Man vet inte om att man är smittsam och det syns inte på en, säger Lars Blad.

I hans region fattades beslut om kontinuerligt munskydd eller visir redan i mitten av november. Vid ungefär samma tidpunkt införde Region Gotland munskydd eller visir personal emellan när man inte kan hålla avstånd på jobbet.

I början av december följde Kalmar efter och de senaste dagarna har Värmland, Stockholm, Västra Götalandsregionen samt Skåne infört liknande regler.

Först ut i Sverige med kontinuerligt munskydd var dock Region Västerbotten, som fattade beslut redan i oktober.

– Vi har strävat efter att ligga i framkant under hela pandemin och översätta nya rön och ny kunskap så snabbt det går till praktisk sjukvård, säger Anders Johansson, hygienläkare i Region Västerbotten.

TT: Vad vinner man genom att ha munskydd kontinuerligt, jämfört med att endast ha det vid patientnära arbete?

– Det är helt enkelt ett nytt försök att undvika smitta mellan personal. Vi bedömde tidigt att det finns mycket som talar för att det kan bidra till det, säger Anders Johansson.

I Västmanland har smittskyddet kunnat konstatera flera fall av smittspridning bland personal på vårdavdelningar, utan att någon av dem haft kontakt med smittade patienter. Lars Blad konstaterar att de negativa effekterna av personalsmitta kan bli stora.

– Dels att personalen blir sjuk, dels att personal riskerar att smitta patienter, men även varandra med följden att vården inte kan bedrivas. Alla de sakerna behöver vi få stopp på, säger han.

Hur mycket nytta munskydden eller visiren gjort är oklart. I Västmanland tycker man sig se en trend med färre nya utbrott bland personal, och Västerbotten har klarat sig från sjukhusutbrott.

– Men om det beror på munskydden, tur eller andra saker – det vet jag inte, säger Anders Johansson.

TT: Talar det här för att munskydd borde användas brett på alla arbetsplatser?

– Nej, det är inte riktigt så. På ett sjukhus samlar vi ihop de som har covid-19 i samhället, det gör inget företag. Därför är risken att man ska råka på smittsam covid-19 mycket större på ett sjukhus och det är också större risk för att det uppstår utbrott där, säger Anders Johansson.

Region Norrbotten hör till den majoritet av regioner som inte infört kontinuerligt munskydd eller visir. Där gäller munskydd än så länge bara vid patientmöten.

– Det vi poängterar hela tiden är att man har basala hygien- och klädregler på plats och att man följer dem, och att man håller de avstånd som är föreskrivna i fikarum och på sådana ställen. Men vi har en levande dialog och rekommendationen kan komma att ändras, säger Pia Näsvall, chefsläkare i Norrbotten.

Anders Johansson påpekar samtidigt att munskydd inte är något mirakelmedel. Det kräver också god förberedelse och tydliga instruktioner.

– Hos oss tog det två, tre veckor innan rutinerna satt sig, säger han.

Hur länge rekommendationerna om kontinuerligt munskydd eller visir kommer att gälla är osäkert.

– Det är väldigt svårt att veta när man ska sänka en förhöjd skyddsnivå. Det är ju egentligen när virusförekomsten kommer ner till rimliga nivåer igen. Och när detta sker är det ingen som vet just nu, säger Lars Blad.

Anja Haglund/TT

Fakta: Regionernas svar

TT:s fråga: Har ni en rekommendation om att all personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård alltid ska använda munskydd och/eller visir under sitt arbetspass?

 

Region Blekinge

Både ja och nej. Munskydd kontinuerligt gäller på slutenvårdsavdelningarna från och med den 7 december. (Tidigare även under juni till augusti). I övrigt gäller munskydd vid all patientkontakt.

 

Region Dalarna

Nej. Personal i patientnära arbete och omsorgspersonal ska använda munskydd eller visir.

 

Region Gotland

Munskydd och/eller visir i all ansiktsnära vård, samt munskydd eller visir personal emellan när man inte kan hålla avstånd på jobbet, till exempel vid arbete framför samma skärm. Beslut 12 november.

 

Region Gävleborg

Nej. Använder munskydd i första hand vid all patientnära kontakt.

 

Region Halland

Nej.

 

Region Jämtland Härjedalen

Nej.

 

Region Jönköpings län

Detta är på gång att införas. Rutinerna är fortfarande under arbete.

 

Region Kalmar län

Ja. Beslut fattades för regionvård den 1 december, för kommunal vård och omsorg den 3 december.

 

Region Kronoberg

Nej. Personal inom öppen- och slutenvård använder visir (eller i andra hand munskydd) vid avstånd inom 1 meter till patient.

 

Region Norrbotten

Nej. Använder munskydd vid all patientnära kontakt.

 

Region Skåne

Munskydd och visir ska användas av all personal vid patientnära arbete. På arbetsplatsen ska all personal som har patientnära arbete använda munskydd. Detta gäller till exempel vid arbete i trånga arbetsutrymmen, rondarbete eller vid rapporter där det inte är möjligt att hålla distans kollegor emellan. Gäller sedan den 14 december.

 

Region Stockholm

Ja. All personal ska alltid använda heltäckande visir och munskydd kontinuerligt under hela arbetspasset, även i personalutrymmen. Gäller från den 11 december.

 

Region Sörmland

Nej. Munskydd (och visir i andra hand) används vid omhändertagande av patienter i somatisk öppen- och slutenvård samt ambulans när medarbetaren befinner sig närmare än 1-2 meter från patientens ansikte.

 

Region Uppsala

Nej. Personal ska använda munskydd eller visir när de inte kan hålla fysiskt avstånd till patienter eller annan personal.

 

Region Värmland

Personal ska använda munskydd eller visir i all patientnära vård inom två meter. Dessutom även i gemensamma personalutrymmen där avstånd inte kan hållas. Munskydd samt gemensamma personalutrymmen tillagt den 10 december.

 

Region Västerbotten

Ja. Kontinuerligt munskydd infördes den 1 oktober på alla särskilda boenden för äldre i Umeå kommun, och har sedan införts successivt i alla 14 kommuner i länet. Kontinuerligt munskydd infördes på liknande sätt i hela hälso- och sjukvården från och med den 4 november.

 

Region Västernorrland

Nej, inte all personal alltid. Däremot vid all ansiktsnära vård- och omvårdnadsmoment.

 

Region Västmanland

Ja. Rekommenderar att personal i vård och omsorg bär munskydd eller visir hela dagarna/arbetspassen, även i korridor, vid ronder och raster, utom när mat eller dryck intas. Infördes 19 november.

 

Region Örebro län

Nej. Rekommenderar att munskydd eller visir används vid all ansiktsnära vård.

 

Region Östergötland

Nej, inte kontinuerligt. Däremot vid alla patientnära vårdmoment.

 

Västra Götalandsregionen

Visir och munskydd används vid allt patientnära arbete, samt i vårdlokaler av all personal i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen, vid rondarbete och rapportering, men också i personalutrymmen. Beslut 14 december.

 

TT

redaktionen@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev