Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Hon ska undersöka skadligt bruk bland vårdpersonal: ”Stort samhällsproblem”

Publicerad: 24 november 2022, 05:00

Bild 1/2  Emma Brulin, forskare på Karolinska institutet, ska titta närmare på hur skadligt bruk i arbetslivet ser ut vad gäller vårdpersonal. Projektet, som finansieras av AFA försäkrings forskningsprogram, sträcker sig fram till 2025.

Foto: David Lidström-Hultén/Bildbyrån

Skadligt bruk bland vårdpersonal kan innebära risker för patienternas säkerhet och nu ska KI-forskaren Emma Brulin titta närmare på fenomenet – och kopplingen till psykisk ohälsa.
Redan nu kan man konstatera att många läkare självförskriver narkotikaklassade läkemedel, något som i förlängningen kan leda till ökat missbruk på arbetet.

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetBeroendeToppnyheter

JD

Jonas Desai

jonas.desai@dagensmedicin.se


Sammanlagt 30 miljoner kronor delas ut till åtta forskare inom ramen för AFA försäkrings forskningsprogram Skadligt bruk i arbetslivet, med syftet att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk.

Emma Brulin vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet är en av de åtta. Hennes uppdrag är att titta närmare på skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Dels hoppas hon kunna fördjupa kunskapen om sambandet mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk, dels hitta faktorer i arbetslivet som kan bidra till skadligt bruk.

– Många yrkesverksamma mår dåligt på sin arbetsplats i dag och det är ett stort samhällsproblem. Om vi ska ha en bra hälso- och sjukvård måste vi också ha en fungerade arbetsmiljö där personal mår bra. Och där det finns ohälsa eller missbruk måste det hanteras på ett bra sätt, säger Emma Brulin. 

Hälso- och sjukvården har länge haft bristande arbetsmiljö, menar hon, där stora omorganisationer mot new public management har lett till ökad arbetsbelastning på sjukvårdspersonal.

När pandemin slog till exponerades bristerna ytterligare, säger Emma Brulin. 

– Att det äntligen kommer upp i ljuset är bra, men samtidigt ser vi att ohälsan bland sjukvårdspersonal ökar drastiskt. 

Vad det beror på har länge varit föremål för diskussion och internationell forskning visar att brister i arbetsmiljö och stress kopplat till arbetet är två faktorer. 

– På senare tid har också arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård försämrats en hel del. Vi kommer att fortsätta undersöka vilka organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer som kan bidra till ökad risk för skadligt bruk och om det finns skillnader mellan yrkesgrupperna. 

Vidare vill man förstå hur personal upplever att skadligt bruk påverkar det kliniska arbetet. 

– Vi vet att ett vanligt scenario är att man använder droger, alkohol och mediciner för att man i grund och botten har en dålig psykisk hälsa. Och vi vet att det finns en negativ effekt på patientarbetet, och att risk för felbehandlingar ökar när man mår dåligt psykiskt.  

Studien utgår ifrån en omfattande kohort med ett representativt urval av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som svarat på samma frågor. Svarsfrekvensen är ungefär 35-40 procent med cirka 2 700 läkare och cirka 2 900 sjuksköterskor (datainsamlingen bland undersköterskor är ännu inte klar).

Ett mönster som redan framkommit är att en hög andel läkare skriver ut läkemedel åt sig själv. Cirka 60 procent av svarande läkare självförskriver psykofarmaka, och vad gäller narkotikaklassade psykofarmaka är andelen nästan lika hög.

Det får läkare göra, och att självförskrivningen ökar innebär inte i sig att också missbruket gör det, säger Emma Brulin. Men på sikt kan det spilla över. 

– Det kanske redan är ett missbruk eftersom det inte finns någon tredjepart som kan hålla koll på det hela. Vi ser ju att självförskrivning och psykisk ohälsa varierar väldigt mycket beroende på vilken specialitet man jobbar inom och vi vill titta närmare på om det finns skillnader bland olika läkare och om det finns några specifika riskområden.

Projektet pågår till december 2025. 

Skadligt bruk/beroende av alkohol

Bruk: 

 

Dricker alkohol utan några fysiska, psykiska eller sociala negativa konsekvenser. 

 

Riskbruk:

 

Innebär att man dricker på en nivå som på sikt kan leda till negativa konsekvenser. Medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala

konsekvenser utan det föreligger ett beroende eller missbruk. 

 

Skadligt bruk:

 

Har ersatt termen missbruk, som inte längre är en medicinsk diagnos.

 

Ger negativa konsekvenser/är skadligt för hälsan och kan skapa sociala problem. Hur mycket en person tål är högst individuellt. 

 

Beroende:

 

Alkoholen styr ditt liv. Hjärnan har påverkats så mycket av alkohol att den förändrats och egen viljestyrka räcker inte längre för att styra hur mycket man konsumerar. 

 

Källa: Socialstyrelsen, WHO, 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev