Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Ivo vill sålla klagomål med ändrad lag

Publicerad: 25 september 2013, 05:00

Gunilla Hult Backlund framför ett utdrag av de klagomål från enskilda på sjukvården som kom in till Inspektionen för vård och omsorg under en enda septemberdag. Bilden är ett montage.

Foto: Rickard Kilström, Elin Brander

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör vid Inspektionen för vård och omsorg, vill att lagen ändras för att det ska gå att sålla i högarna av klagomål på vården.


När den nya patientsäkerhetslagen började gälla den 1 januari 2011 var en av intentionerna att det skulle bli lättare för patienter att klaga på vården. I stället för att klaga på en person räckte det nu med att patienterna klagade på en händelse.

Och klagomålen kom. Socialstyrelsen, som i samband med att lagen började gälla tog över ansvaret för att utreda klagomål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, såg hur högarna växte och växte.

Klagomål strömmade in betydligt snabbare än vad myndighetens handläggare hann avsluta ärenden. En tillfällig satsning 2012 minskade högarna men när Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i juni i år tog över klagomålshanteringen från Socialstyrelsen handlade det snarast om drivor. I slutet av augusti var antalet oavslutade ärenden, den så kallade ärendebalansen, omkring 7 100.

– Det är ingen trevlig läsning och jag hade helst sett att trenden hade brutits, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på Ivo.

Hon tycker att det är orättvist att döma en nystartad myndighet efter tre sommarmånader men konstaterar att ökningen beror på hur patientsäkerhetslagen är formulerad.

– Det finns endast begränsade möjligheter att prioritera ärenden utifrån risk och allvarlighetsgrad, förklarar Gunilla Hult Backlund och stödjer sig både på en intern utredning vid Ivo samt en tidigare rättsutredning vid Socialstyrelsen.

Utan möjlighet till snabbspår prioriterar hon om myndighetens resurser med förhoppningen att ärende­balansen ska vända fram till jul. Men det är, likt Socialstyrelsens satsning förra året, bara en tillfällig lösning.

– Jag tror att det måste till en översyn av lagstiftningen. Ibland är det ju så att det är först efter några år, när konsekvenserna börjar synas, som det går att se om lagen verkligen lever upp till de intentioner och den ambition som avsågs, säger Gunilla Hult Backlund.

Hon efterlyser en lagstiftning som ger Ivo möjligheten att själv välja vilka ärenden myndigheten ska pröva utifrån vad som är bäst för patientsäkerheten. På det sättet kan myndigheten dels ägna mer tid åt att återkoppla till vården, dels bättre planera sin tillsyn utifrån var riskerna är störst.

Och, lägger Gunilla Hult Backlund till, då vore det bra om myndigheten kunde kategorisera anmälningarna.

– Som det ser ut nu så ser vi inte skogen för alla träden. Och det är väldigt mycket träd.

Gunilla Hult Backlund har lyft frågan om en lagändring i möten med socialdepartementet. Därifrån meddelas att diskussioner nu förs på tjänstemannanivå.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev