Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Känsliga bilder hamnar på villovägar

Publicerad: 8 maj 2013, 05:30

När sjukhusfotograferna försvinner tar sjukvårdspersonalen bilder på patienters ärr och skador. Men vart bilderna sen tar vägen finns få rutiner för.


Att sjukvårdspersonalen tar bilder på patienters skador har blivit allt vanligare i takt med att sjukhus­fotograferna tagits bort och digitaliseringen utvecklats. Bilderna används för att ställa diagnos, men de är också en del av patientjournalen och omfattas alltså av patientdatalagen. Men det händer att känsliga bilder i stället hamnar i en mapp, på ett USB-minne eller en cd-skiva som förvaras i en skrivbordslåda hos någon läkare eller sekre­terare.

Björn Löfqvist, medicinteknisk chef i Landstinget i Kalmar län, har flera exempel på hur bilder från vårdens digitalkameror kan hamna fel.
– På ett minneskort fann vi en bild på en amputerad fot, med tydligt personnummer angivet, nästa bild på minneskortet visar avtackningen vid en konferens, på ett annat kort fanns bild på en helnaken identifierbar person, berättar han och fortsätter:
– Det finns också exempel där bilder med känsliga identifierbara bilder skickats på okrypterade mejl mellan sjukhus.

Landstinget i Kalmar län hör till dem som är på väg att ta bort sin sjukhusfotograf, tills nu på halvtid.
– Vi ser över all bildhantering och ska bygga upp nya rutiner för fotografering och lagring, något som saknas i dag, säger sjukhusdirektör Ragnhild Holmberg.

När Dagens Medicin frågar universitetssjukhusen om de har sjukhusfotograf som ansvarar för bildhanteringen svarar fem att de har detta. Övergripande rutiner och regelverk för hur sjukvårdspersonalen ska hantera digital­kameran och lagra bilderna saknas dock ofta.
– Det är lite hipp som happ. Några­ gemensamma regler för hur bild­materialet behandlas finns inte. Man har noll koll, säger Roger Lundholm, tidigare sjukhusfotograf i Lund.

I dag arbetar han för informationsavdelningen på Skånes universitetssjukhus där sjukvårdsperso­nalen helt tagit över fotograferandet.

Då och då får han in digitalkameror från sjukvården och ser då hur patientbilder ligger kvar på minneskortet.
– Vem som helst som använder kameran kan se känsliga bilder på personer med namn och person­nummer. Det kan vara någon man känner. Det är inte tryggt och integritets­säkert, säger han.

Chefläkare Jesper Persson erkänner att bildhanteringen på sjukhuset är ett eftersatt område.
– Det är en gråzon som vi har svårt att förhålla oss till. Att bilder kan hamna på avvägar är i och för sig inget nytt, det kunde de tidigare också. Men med den nya tekniken öppnas ju nya möjligheter till spridning, säger Jesper Persson som inte kan svara på vilka system sjukhuset har eller klinikernas rutiner:
– Här har vi något som vi måste diskutera, säger han.

Märta Fälteke, medicinteknisk ingenjör, har i sitt examensarbete på Kungliga tekniska högskolan, KTH, sett att det finns stora säkerhetsbrister i sjukvårdens sätt att hantera  bilderna. Av de 15 sjukhus som hon frågat hade 8 sjukhusfotograf.

De sjukhus som saknade fotograf uppgav att bilderna bland annat sparades på hårddiskar, USB-minnen, en cd eller lokalt i den egna datorn.
– Det förvånar mig mycket att det inte finns rutiner för integritet och säkerhet i bildhanteringen, säger Märta Fälteke.

Både Socialstyrelsen och Data­inspektionen reagerar på hanteringen.
– Detta är något som vi kan titta­ på i vår kommande tillsyn, säger Maria­ Bergdahl, jurist på Data­inspektionen.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev