fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Kognitiv terapi gav god hjälp mot ryggsmärtor

Publicerad: 15 februari 2006, 08:04

Kognitiv beteendeterapi, KBT, förbättrar livskvaliteten hos patienter med ryggvärk och minskar risken att vara långtidssjukskriven med en tredjedel, visar en femårsuppföljning av en primärvårdsstudie i Örebro län.


Värk i rygg och nacke dominerar bland orsakerna till sjukskrivning och förtidspensionering. Forskare i Örebro visar nu att tidig behandling med kognitiv beteendeterapi av patienter med ryggvärk har potential att minska samhällets sjukförsäkringskostnader på lång sikt.

- Över en femårsperiod ser vi påtagliga effekter, inte minst på sjukskrivningen. Räknat i årligt produktionsbortfall var kostnaden för patienter som fått kognitiv beteendeterapi cirka 16 500 kronor, jämfört med 46 000 kronor i en kontrollgrupp, säger Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet och ansvarig för studien som inom kort kommer att publiceras i tidskriften Spine.  

Undersökningen är en uppföljning av en behandlingsstudie som genomfördes i slutet av 1990-talet, se Dagens Medicin nr 20/01. I den ursprungliga studien rekryterades 213 personer med akut ryggvärk vid vårdcentraler i Örebro och genom annonser i dagspress.

Studiedeltagarna lottades antingen till kognitiv beteendeterapi eller till sedvanlig behandling med extra information om till exempel nyttan av fysisk aktivitet.

Efter ett år fann forskarna bland annat att risken för att vara långtidssjukskriven var nio gånger lägre bland patienter som fått terapi än bland patienter som fått sedvanlig behandling. Örebroforskarnas uppföljning visar nu alltså att effekterna sitter i också efter fem år.

Studiedeltagarna som fått kognitiv beteendeterapi angav att de hade mindre smärta, var mer aktiva och hade högre livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. Vid uppföljningstillfället hade individerna i behandlingsgruppen varit sjukskrivna för ryggvärk i genomsnitt 5,5 dagar under den senaste sexmånadersperioden. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 18,6 dagar.

- För att kontrollera att sjukskrivningarna inte flyttat till andra diagnosgrupper jämförde vi också det totala sjukskrivningsmönstret. Det visade att skillnaderna då snarare blev tydligare. Det verkar som om terapin kan få individer att handskas bättre även med andra sjukproblem, säger Steven Linton.

Han anser att KBT vid värk är en bra metod som passar i primärvården där de flesta av de aktuella patienterna finns.

- Men det finns hinder som måste överkommas. Till exempel kan det vara en ansträngning att organisera terapigrupper på den enskilda vårdcentralen, säger han.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev