Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Kraven på säkerhet för e-recept ska skärpas

Publicerad: 11 november 2003, 14:33

Läkemedelsverket har tagit fram ett förslag till allmänna råd om e-recept. Råden ska förtydliga vem som har ansvaret för att e-recepten är säkra.


I april, i nr 16/03, skrev Dagens Medicin om ett par fall där tekniska brister ledde till fel i e-recept. I ett fall skickades två recept exakt samtidigt och blandades ihop på väg till apoteket. I ett annat fall skickades ett recept med felaktig dosering, därför att den uppgift som läkaren fyllt i för en tidigare patient låg kvar i systemet. Sedan dess har ytterligare ett fåtal liknande problem rapporterats till Apoteket AB.  Skärper kraven på säkerhet  Det är bland annat dessa problem som lett fram till att Läkemedelsverket nu vill skärpa kraven på säkerhet i systemen för elektronisk överföring. E-recepten regleras i en kortfattad paragraf i Läkemedelsverkets receptföreskrifter, de regler som bland annat styr recepthanteringen, men Läkemedelsverket vill förtydliga reglerna genom att också ta fram allmänna råd.     - Det är bra att Läkemedelsverket nu tar en mer aktiv roll när det gäller e-recept, säger Gunnel Bridell, ansvarig för e-recept inom Apoteket AB.   - Det har funnits alltför lite reglering hittills. Det är viktigt att vården, Apoteket och myndigheterna har en gemensam syn på säkerhet i systemen, inte minst när man ska ställa krav på journalsystemens tillverkare.  Alltid aktuell information  Råden är ganska allmänt skrivna, och tar upp krav på säkerhet i sjukvårdshuvudmannens datormiljö, i överföringen och hos Apoteket. Ett av kraven gäller att informationen i systemet alltid ska vara aktuell, en skrivning som främst syftar på att man bör använda en tillräckligt aktuell version av Apotekets varuregister. Andra krav gäller bland annat säkra behörighetssystem och krav på att användningen loggas.  - Det går inte att beskriva säkerheten alltför tekniskt, då blir råden snabbt inaktuella, säger Erica Hagblom på läkemedelsinspektionen vid Läkemedelsverket, som är den myndighet som har tillsynsansvar över att kraven i receptföreskriften följs.  Förslaget till allmänna råd har skickats på samråd till Apoteket, Datainspektionen, Landstingsförbundet och Socialstyrelsen.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev