Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Arbetsmiljö

Många bristfälliga läkarintyg skickas till försäkringskassan

Publicerad: 4 Oktober 2002, 14:37

En majoritet av de läkarintyg och utlåtanden som skickas till landets försäkringskassor är bristfälliga. Läkarna fyller inte i tillräckliga uppgifter om diagnos, funktionsnedsättning och prognos. -När väntrummet är fullt prioriterar inte läkaren att formulera utlåtanden, något som drabbar patienten, säger Göran Blennow, försäkringsöverläkare på Riksförsäkringsverket, RFV.


Bristerna i sjukintyg och utlåtanden har i takt med de ökade sjukskrivningstalen blivit ett stort problem för landets försäkringsläkare, som får allt svårare att göra bedömningar inför till exempel beslut om rehabilitering eller förtidspension.  Över hälften måste kompletteras  Det är framförallt distriktsläkarna, vilka står för hälften av alla långtidssjukskrivningar, som har för bråttom då de skriver intyg och utlåtanden om sina patienter.  - Drygt hälften av de utlåtanden som man tar emot som försäkringsläkare måste kompletteras, säger Göran Blennow på RFV.  Uppfattningen styrks av försäkringsöverläkare på flera försäkringskassor som Dagens Medicin har talat med.  Även en stickprovsundersökning av läkarintygen från försäkringskassan i Örebro län visar samma tendens. Den visar att 22 procent av intygen saknade uppgifter om patientens funktionsförmåga.  När det gäller objektiva undersökningsfynd hade 60 procent av intygen från vårdcentralerna i Örebro län bristfällig eller ingen uppgift alls om detta.  - Jag hör ofta kollegor som inte vet vad de ska skriva. De har inte klart för sig vad försäkringsläkaren vill ha, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen.  Följden blir att försäkringskassan måste begära in ytterligare uppgifter, vilket belastar läkaren samt gör att patienten får vänta onödigt länge på beslut.  - Jag fick elva intyg från en läkare som skrivit diagnosen "stressutlösta besvär". Symtomen beskrevs som "invalidiserande oro, invalidiserande sömnproblem, invalidiserande magproblem". Sedan stod där inte mer. Jag ringde upp läkaren och han sade att han helt enkelt inte visste hur han skulle skriva, berättar Göran Blennow.  Förlängning utan återbesök  Läkarintygen till försäkringskassan ska även innehålla uppgifter om hur sjukintyget har tillkommit. Om läkaren skrivit ut det efter telefonkontakt med patienten ska detta framgå.  - Men det ser vi aldrig. När man sedan läser journalerna kan det visa sig att patienten sjukskrivits via telefon i ytterligare sex veckor, eftersom läkaren inte har haft någon tid innan dess. Detta är inte godtagbart, säger Göran Blennow.  Jan Webring, försäkringsöverläkare i Västerbotten, har sett hur sjukskrivningar förlängts årsvis, utan återbesök.  - Det händer även att en ny läkare tar över patienten och fortsätter att sjukskriva per telefon, utan att ens ha sett patienten, berättar han.  Datastöd ska hjälpa läkarna  Det är heller inte säkert att läkarna skickar in de handlingar som försäkringskassan efterlyser. I Skåne har en psykiatriklinik kvartal efter kvartal påmints om men inte skickat in utlåtanden angående 15 patienter.  Under hösten utbildar RFV runt 250 särskilda "dialogförare". En försäkringsläkare samt en handläggare från respektive läns försäkringskassa ska före årsskiftet besöka 900 av landets vårdcentraler.  - De ska just föra en dialog med läkarna och ge dem handfasta råd som förenklar arbetet och leder till att de gör rätt från början, säger Göran Blennow.  Som hjälp i arbetet finns ett datastöd, Solid, som ger läkarna en bred information om hur sjuk- och socialförsäkringssystemet fungerar och som innehåller blanketter och checklistor som ska underlätta arbetet med intyg och utlåtanden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev