Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Myndigheter kartlägger läkares politiska åsikter

Publicerad: 6 december 2005, 13:40

En enkätundersökning om sjukskrivningar från Försäkringskassan ställer även frågor om 4000 läkares politiska åsikter. Många läkare har reagerat mot detta. Även inom forskarlaget ifrågasätts det lämpliga i dessa frågor.


För att få veta mer om hur olika grupper i samhället ser på sjukskrivningar har Försäkringskassan, genom Statistiska centralbyrån, SCB, gått ut med omfattande enkäter till 50 000 personer samt till 4 000 läkare, 4 000 handläggare på Försäkringskassan samt till 10 000 arbetsgivare.   Förutom rent professionella frågor om själva sjukskrivningsprocessen ska läkarna även svara på frågor om sig själva, personliga levnadsförhållanden, trivsel, samhällssyn och politiska åsikter.

"Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan höger-vänsterskala", är en av frågorna. En annan lyder: "I vilken utsträckning går det att lita på andra människor? ".

- Jag har svårt att förstå vad mina politiska åsikter har att göra med sjukskrivningsprocessen, säger en läkare som Dagens Medicin talat med, och som vill vara anonym.

- De vill åsiktsregistrera oss, säger en annan.

Forskarna oense om frågorna  Även inom det forskarlag som står bakom enkäten finns en tveksamhet till lämpligheten i att ställa de mer individinriktade frågorna.

- Enkäten görs av ett tvärvetenskapligt forskarlag bestående av personer från Försäkringskassan, läkare, statsvetare och kulturgeografer. Därför finns de mer personliga och politiska frågorna med, säger Britt Arrelöv, läkare som arbetar med försäkringsmedicinska frågor inom Stockholms läns landsting och som är en av forskarna bakom undersökningen.

Hon var skeptisk till att ha med de personliga frågorna till läkarna och saken diskuterades livligt i en referensgrupp när enkäten sattes ihop.

- Jag förstår att läkarna reagerar. Deras personliga förhållanden eller politiska åsikt ska inte ha någon betydelse för sjukskrivningsprocessen. Det är etiskt tveksamt att ha med dessa frågor och det är olyckligt att de är med. Jag har fått reaktioner angående detta från läkare som hört av sig och undrat hur uppgifterna ska användas. Samtidigt är det är ju frivilligt att svara på frågorna, säger Britt Arrelöv.

Läkarna har reagerat mest  Den del av enkäten som läkarna har reagerat mot är gemensam för alla som deltar i Försäkringskassans omfattande studie.  Dessutom finns frågor som riktar sig direkt till varje kategori.

- Vi vill ställa samma frågor till alla, oavsett yrke eller funktion för att kunna jämföra alla på dessa frågor. Det kanske kan kännas underligt för vissa, men det är läkarna som reagerat mest på detta, säger Edward Palmer, chef för enheten för forskning och utveckling vid Försäkringskassans huvudkontor.

- Syftet att ställa de individinriktade frågorna är att se om det finns kulturskillnader i olika delar av landet. Dessa skillnader kanske inte beror på politik, men vi måste ändå ställa frågan, säger Edward Palmer.

Svarstiden för enkäten har nyligen gått ut och enligt Britt Arrelöv har omkring 60 procent av de 4 000 tillfrågade läkarna svarat.

Edward Palmer hoppas att undersökningens resultat ska kunna presenteras till sommaren.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev