Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Skånska läkare får bättre ersättning vid beredskap

Publicerad: 20 februari 2008, 08:31

Region Skåne blev först ut att teckna lokalt avstegsavtal efter att det centrala läkaravtalet skrevs under strax före jul. 3 500 läkare berörs av avtalet, som bland annat ger högre tidskompensation vid beredskap.


I slutet av december kom Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, överens om hur arbetstidsfrågan ska lösas för läkarna. I det centrala avtalet konstaterade parterna att ”det är angeläget att lokala avtal kommer till stånd”.

Enligt Lars Nevander, ord­förande i Mellersta Skånes läkareförening, var det centrala avtalet det som löste knuten i förhandlingarna mellan arbetsgivare och fack.

– Tidigare bromsade SKL alla lokala överenskommelser. Mycket handlade om att man inte ville lämna någon tidskompensation. Den nöten löstes i och med det centrala avtalet, säger Lars Nevander.

Det centrala läkaravtalet ger ett särskilt löneutrymme på 0,5 procent som ska användas för att kompensera avvikelser från dygns- och veckovila i samband med beredskap.

Nattarbete har särskild tyngd

Den nya arbetstidslagen, som började gälla fullt ut i Sverige den 1 januari 2007, ställer bland annat krav på minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. För läkarnas del har frågan framför allt handlat om hur man ska få tillräcklig dygnsvila i samband med beredskap.

Det lokala avtal som nu har tecknats mellan Region Skåne och de fyra läkarföreningarna i regionen tillåter att dygns­vilan blir kortare än elva timmar vid tillfällig avvikelse. Arbets­tagaren ska dock ha möjlighet till minst åtta timmars sammanhängande dygnsvila.

I ett PM som parterna arbetat fram som vägledning ges arbete mellan klockan 23 och 07 särskild tyngd. Den läkare som har blivit störd under den tiden ska ges möjlighet att gå hem klockan 13 dagen efter. Det arbetet som normalt ligger mellan klockan 13 och 17 ska alltså vara lätt att ställa in, till exempel skrivbordsarbete eller forskning.

– På det sättet stärker vi arbetsmiljön och även patientsäkerheten. Patienterna kommer inte att träffa uttröttade bak­jourer, säger Lars Nevander.

I Skåne­avtalet används det centrala avtalets 0,5 procent till en höjning av den tidskompensation som läkarna får vid bundenhet under beredskap. Den extra tiden kan alltså användas till de eftermiddagar då läkaren går hem tidigare efter beredskap.

Glad att frågan är löst

Gösta Rehnstam, förhandlingschef inom Region Skåne, är glad att avtalet äntligen är i hamn.

– Det är bra att arbets­tids­frågan är löst och att vi vet vad som gäller nu. Vi har hittat en bra balans utifrån olika perspektiv, från verksamheten, patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Gösta Rehnstam.

Till skillnad från exempelvis de tidigare avtalen i Västra Götaland och Örebro är Skåne­avtalet inte något ramavtal.

– Det är ett avtal som inte ska kräva några ytterligare förhandlingar, säger Gösta Rehnstam.

Liten öppning finns

En skrivning i avtalet öppnar dock för eventuella ytterligare förhandlingar. Om behovet av åtta timmars dygnsvila undantagsvis inte kan uppnås ska arbetsgivaren informera den lokala läkarföreningen ”som har rätt att påkalla överläggning i frågan”.

– Den lilla ventilen gör att vi kan ta upp överläggningar lokalt. Men annars är det här en lösning som gäller för hela re­gionen, säger Gösta Rehnstam.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev