Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Skärpta krav på analys av spareffekter

Publicerad: 3 december 2003, 10:18

Läkarförbundet riktar hård kritik mot arbetsgivare som inte har undersökt besparingars effekt på arbetsmiljön.


- Om arbetsgivaren nonchalerar kravet på konsekvensanalyser ska skyddsombuden koppla in Arbetsmiljöverket, säger förbundets andre vice ordförande Marie Wedin.  Den senaste tidens beslut om omfattande nedskärningar och omstruktureringar inom landstingen har mött facklig kritik på flera håll.   - Redan i dag upplever många läkare att arbetsbelastningen är tung. De stora neddragningar som planeras på flera håll i landet kommer att förvärra arbetssituationen ytterligare, säger Marie Wedin, som även är ordförande i Läkarförbundets arbetslivsgrupp.  Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att redogöra för eventuella effekter som en omorganisation kan få på arbetsmiljön. Riskerar förändringarna att påverka arbetsmiljön negativt, ska arbetsgivaren även presentera en handlingsplan med åtgärder som kan säkra situationen för personalen.  Marie Wedin anser att flera sjukvårdshuvudmän, bland andra Region Skåne och Stockholms läns landsting, har ignorerat kravet på konsekvensanalyser i samband med besluten om besparingar och verksamhetsförändringar.  - I Region Skåne har man bollat frågan mellan olika nivåer under ett års tid. Ingen vill ta på sig arbetsmiljöansvaret - regionen hänvisar till distriktsnämnderna som hänvisar till sjukhusen som hänvisar tillbaka till regionen, säger Marie Wedin.  Brister kan leda till vite  För att få en bättre situation har Läkarförbundet nu uppmanat samtliga skyddsombud att begära in konsekvensanalyser och handlingsplaner från de arbetsgivare som fattar beslut om neddragningar och omstruktureringar. Får de fackliga företrädarna inte gehör för kraven ska frågan föras vidare till Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren sedan inte rättar till bristerna kan verket utfärda ett föreläggande om vite.   - Vi måste skydda våra medlemmar och kan inte acceptera att arbetsgivarna struntar i arbetsmiljölagen, säger Marie Wedin.  Skyddsombuden inom primärvården i sydvästra Skåne anmälde arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket redan förra hösten. I somras lämnade de fackliga företrädarna in en ny anmälan där de bland annat krävde att Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt redogör för hur de kommande besparingarna riskerar att slå mot personalens hälsa.  - Primärvårdsförvaltningen har beslutat att skära bort 20 procent av distriktsläkartjänsterna utan att titta på hur de kvarvarande läkarna ska klara situationen. Förutom merarbete kommer det här innebära att läkarna måste hantera missnöjet och frustrationen bland de patienter som man inte hinner med, säger Per Nordlund, skyddsombud och distriktsläkare vid Vårdcentralen Sorgenfri i Malmö.   Anser att lagen trotsas medvetet  Per Nordlund tycker att det är bra att Läkarförbundet nu går ut och uppmanar alla skyddsombud att skärpa tonen mot arbetsgivarna.  - Flera landsting slarvar med arbetsmiljöarbetet och i vårt fall har arbetsgivaren medvetet trotsat lagen. Om någon börjar reagera tror jag att det kommer att sprida sig som ringar på vattnet, säger han.  Region Skåne lämnade in sitt svar till Arbetsmiljöinspektionen i Malmö för en dryg månad sedan och myndigheten räknar med att fatta ett beslut de närmaste två veckorna. Ulf Swanstein, primärvårdsdirektör i Region Skåne, hävdar att förvaltningen nu har vidtagit flera åtgärder och hänvisar bland annat till en informationskampanj som informerar allmänheten om en försämrad tillgänglighet inom primärvården.  - Att vi inte tagit tag i konsekvensanalyserna tidigare beror på att det varit svårt att veta vem som ska samverka med facken och i vilken fas av beslutsprocessen, säger Ulf Swanstein.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev