Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Sorg och glädje efter debatt om fysioterapeuters villkor

Publicerad: 13 april 2021, 12:40

Foto: Emil Langvad/Bildbyrån

(Uppdaterad version). En uppmärksammad debattartikel om fysioterapeuters tillvaro har väckt känslor och reaktioner hos kolleger och fackförbund. (8 kommentarer)


Ämnen i artikeln:

FysioterapeuternaRegion Stockholm

I debattartikeln ”Sluta utbilda fysioterapeuter tills villkoren förbättras”, som Dagens Medicin publicerade den 31 mars, beskriver de fyra artikelförfattarna – tre av dem fysioterapeuter från Stockholm och en från Uppsala – en arbetsmiljö präglad av stress och dåliga arbetsförhållanden. De refererar till en intervju i tidskriften Fysioterapi där en ung fysioterapeut löser den stressiga arbetssituationen genom att gå ner i tid. De skriver om en lön som inte står i relation till det arbete en fysioterapeut förväntas utföra, och en löneutveckling som stagnerat.

Efter mindre än två veckor har debattartikeln fått över 200 kommentarer och nått nära 25 000 människor på Facebook. En del av kritiken i kommentarerna riktar sig mot fackförbundet Fysioterapeuterna, som vissa är besvikna på. Cecilia Winberg är ordförande för fackförbundet. 

– Vi har läst alla kommentarer som har kommit in och reflekterat kring det som har skrivits. Det är bra att det skrivs debattartiklar på ämnet och att våra medlemmar hjälper till att skapa tryck i frågan om arbetsmiljö och lön, som båda är prioriterade områden vilka förbundet arbetar kontinuerligt med både nationellt och lokalt. Vi är ett av många fackförbund inom välfärdssektorn som har problem med låga lönenivåer, dålig löneutveckling och tuff arbetsmiljö, säger hon och fortsätter: 

– Jag känner både ilska och sorg över att fysioterapeuter behandlas så illa, och att deras kompetens inte värdesätts högre. Samtidigt känner jag glädje när jag ser vilken kraft som finns i professionen, och vilken effekt det kan få när man går samman och vill förändra, säger hon.

I debattartikeln uppmanar författarna till en bojkott av fysioterapeututbildningarna tills arbetsvillkoren förbättrats.

Cecilia Winberg tror inte att ett utbildningsstopp skulle gynna kåren eller förbättra arbetsvillkoren – tvärtom.

– Det är redan i dag brist på fysioterapeuter med nuvarande uppdrag. En större brist skulle kunna leda till att man drar in tjänster i stället, eller ersätter dem med andra yrkesgrupper. Fysioterapeuter föreslås också ha större ansvar i framtida hälso- och sjukvård och då krävs fler kollegor, säger hon. 

I stället vill hon se ändrade arbetsvillkor.

– Först måste beslutsfattare bestämma sig för om de vill satsa på välfärden. Vill de det måste det tillföras mer pengar för att kunna leva upp till de löneavtal som finns. Sedan måste arbetsgivarna fokusera på arbetsmiljön och förstå att nöjda medarbetare är bra för verksamheten. Däri ligger också satsningar på kompetensutveckling, säger hon.

En ytterligare aspekt som försvårar för fysioterapeuter menar Cecilia Winberg är ersättningsmodeller i vissa vårdvalssystem.

– Det har lett till ett ökat tryck på produktion, vilket i sin tur leder till en orimlig arbetsbelastning. 

I en tidigare version av artikeln förekom felaktiga och alldeles för höga siffror från Region Stockholm om fysioterapeuters löner. 

Lars Rådén (M), vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, sa bland annat att fysioterapeuter i Stockholm hade 8 000 kronor mer månadslön än den genomsnittliga månadslönen för fysioterapeuter i övriga landet, som ligger på strax över 30 000 kronor. 

 – Det gick för snabbt och det var ett misstag från min sida, jag kan bara beklaga att det blev så. Inför intervjun vi gjorde kunde jag ha sett till att statistiken inte var feltolkad, säger Lars Rådén.

Hur tänker du kring fysioterapeuternas arbetssituation nu när du förstår att deras lön är betydligt lägre än den du tidigare trodde att de hade? 

– Vi ser att det finns förbättringar som behöver göras på det här området. Det pågår en kontinuerlig dialog mellan vårdgivarna i Stockholm och förvaltningen, och med anledning av den en löneöversyn. En del av kritiken vi har fått till oss är att ersättningsmodellen vi har i Stockholm är produktionsbaserad, där tittar vi på hur ersättningsmodellen kan utvecklas och bestå av fler ersättningsprinciper, säger Lars Rådén. 

Lönen för fysioterapeuter i Stockholm

Medellönen för en regionanställd fysioterapeut/sjukgymnast i primär- och slutenvård i Stockholm var 32 234 i månaden år 2020. Detta enligt regionledningskontoret i Region Stockholm.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-05-03

Vi får hoppas Fysioterapeutförbundet nu blir bättre på att ta till vara på den kritik som har funnits i många år av verksamma fysioterapeuter. Ingenstans kring Anna Nergårdhs betänkande God Vård eller något remissvar nämner man den upplevda stressiga arbetsmiljön hos fysioterapeuter eller någon annan vårdgivarprofession. Fysioterapeutförbundet skulle ha kunnat ha lyft fram i sitt remissvar till en för mig ganska diffus utredning om att framtidens fysioterapi inte bara kan fortsätta med de produktionsmål som finns i dag. Däremot var Anna Nergårdh kritisk till dagens etableringsrätt (LOF) och nämner om att kritik finns mot den. Kritiken mot LOF kommer knappast från oss som har köpt vår etablering eller våra patienter. Däremot är det inga problem att få patienter från vårdcentraler som upplever att rehabiliteringen på en mängd vårdcentraler blir undermålig. Ingen skugga faller på den enskilda fysioterapeuten. Men som har tagits upp bland flera kommentarer nu på senare tid av verksamma fysioterapeuter verkar mycket bottna i konstiga ekonomiska system och knepiga verksamhetschefer som nog mest ser fysioterapin som en utgift. 

David

 

2021-04-19

70+

Javisst jag är nyss fyllda 70 och jobbar fortfarande framför allt inom det muskuloskeletala området. Var klar som sjukgymnast/fysioterapeut 1980 och har varit i många roller i mitt yrke. Sjukhusvård (1 år), primärvård (6 år) och efter det etablering (44 år). Har efter etablering utbildat mig och har såväl företagsgymnast, OMT - steg 3, specialist i idrottsmedicin , certifierad för ultraljuds dignostik och en medicine doktors examen. Rollen, fysioterapeut har passat mig bra och givit mig möjlighet att utvecklas, även nu! Jobbat inom idrotten som fysioterapeut/sjukgymnast mer eller mindre sedan 1983.

Att sticka ut och våga ta plats i utredningsstadiet av muskuloskeletala tillstånd kan vara känsligt för andra yrkesgrupper men skulle tillföra mycket till patientärendet. Prestige och hierarki kommer fort in i bilden, äran når sällan oss. Många myter florerar inom vårt arbetsområde såväl inom kåren liksom inom andra yrkesgrupper, varför forskning är nödvändig för att finna vetenskapen i det vi gör. En bra klinisk undersökning tillsammans med ultraljud scanning är ett exempel på att vara delaktig i utredningsstadiet. 

70+

 

2021-04-19

Arbetar som fysioterapeut i primärvården inom VGR och där är situationen lika pressad och ansträngd som i Stockholm. Det är ofattbart att denna reaktion inte kommit tidigare då jag under mina fyra år som arbetande fysioterapeut sett hur kollegor och nyexade dräneras på arbetsglädje och flertalet har blivit sjukskrivna. Att man som fysioterapeut söker sig till andra yrken är helt förståeligt. Varför stånga sig blodig för något som man inte det minsta uppskattas för? 

Något behöver göras och det helst igår! Hoppas fackförbundet inser detta.

VGR-fysio

 

2021-04-16

Jag har jobbat som fysioterapeut inom primärvården i fem år nu. Efter tre år heltid med i snitt 16 patienter/dag (som rekommenderats och varit standard på min klinik) så klarade jag inte mer. 

För att inte helt byta bana sökte jag masterutbildning som jag kunde gå halvtid, dock fick jag inte denna beviljat på arbetstid. Jag har därför varit halvtid tjänstledig med studier och jobbat halvtid kliniskt. En utbildning som min arbetsgivare nämnt knappt kommer påverka min lön, men som just nu påverkar min inkomst och pension rejält.

Ersättningsmodellen med produktionsbaserade mål är suboptimal, men problemet är ffa att den har för låg ersättning per patientbesök. Denna har inte hängt med inflationen. Hade den varit högre hade vi inte pressats till samma arbetsbelastning för att gå runt och vårdcentraler hade inte behövt ha ”promenadgrupper” till patienter för att samla pinnar, vilket i min mening inte är medicinskt försvarbar vård! Vi ger så mycket mer och är så mycket bättre än det, tillåt oss vara det nu! 

Helsingborg

 

2021-04-16

I 15 av mina 25 år arbetade jag som vikarie med avtalstider på max 6 månader och ca 15-25 patienter/dag (upp till 30/dag) Efter att denna möjlighet en dag försvann fanns i stort sett ingen marknad att söka arbete på. Däremot fick jag möjligheten att köpa in mig på ”marknaden” genom att ta lån och betala omkring 1 miljon kronor för rätten att debitera Regionen. Detta för att upptäcka att Regionen arbetar för att bli av med samma system. Jag har inga problem med produktionskrav men det är väl rimligt att förvänta sig högre volymer av den yngre generationen och mer kvalitet från den erfarna. Och då få betalt för kvalitet, inte bara volym. Jag varken orkar eller vill ha 20-30 patienter/dag längre.

”Tacksam”

 

2021-04-16

Jag har arbetat som fysioterapeut sedan 2016. Jobbat majoriteten av min tid inom primärvården i Stockholm. Var sjätte vecka har vi möte på verksamheten, majoriteten av tiden går åt till att vi ska sitta i smågrupper och diskutera hur vi kan förbättra vår produktion.

Hela systemet är ett skämt. Istället för att diskutera hur vi ska förbättra vårdprocessen för våra patienter och utveckla verksamheten går majoriteten av tiden åt till att försöka hitta sätt att arbeta runt det makabra ersättningssystemet. I vissa fall är det uppenbart att vi etiskt ej bör göra såhär men det finns inget annat val för att få verksamheten att gå runt.

Vi behöver fylla i externa excel-dokument där vi skriver upp hur många nybesök/återbesök vi har per dag, hur långa som är och vilken kvå-kod vi har använt. Sedan skickar vi detta till vår chef som i sin tur vidarebefordrar till våra controllers.

Främsta orsaken till att situationen ser ut som den gör är att de som sitter sätter taxan för all behandling omöjligen någonsin bedrivit någon typ av klinisk verksamhet.

Produktionshets 

 

2021-04-14

Sjukgymnast sedan drygt 25 år. Arbetar inom slutenvård på stort akutsjukhus i Stockholm. Efter 20 år med ett jobb jag stortrivs med orkar jag nu inte mer. Jag är under 60 år men för att överleva min 65-årsdag blir detta enda lösningen. Fler kollegor mår dåligt men har inte möjlighet att göra som jag pga yngre barn.  Efter år av spring och stress att ge toppvård enligt senaste evidens har sista året med Covid blivit droppen. Kurser får man gå på fritiden eller betala själv. Högskolekurser kan du gå gå på betald arbetstid men alla inläsningsdagar de måste du arbeta. Hårt att klara en högspecialiserad högskoleutbildning (på halvfart) på 11 dagars ledig tid sammanlagt och därutöver arbeta heltid. Jodå jag är tacksam för de elva dagarna. Slutlönen nu då blir strax under 32000. Jag orkar inte mer.  Sökte tjänstledigt för att få läka kropp och själ men fick nej. Efter att ha lagt ner min själ i arbetet slutar jag nu 59 år gammal med under 32000 i månadslön. Gissa om min pension kommer bli en höjdare.

Bitter? Jomenvisst!

 

2021-04-14

Jag har följt de senaste artiklarna om Fysioterapeuters/Sjukgymnasters arbetsvillkor. Jag är stolt över mitt yrke och tycker det är fantastiskt att varje dag få använda min breda och djupa kompetens till att hjälpa människor tillbaka till sin normala funktionsnivå. Det har kostat mig både tid och pengar att nå den kunskap jag har i dag. Har arbetat i olika roller som Fysioterapeut och har även magister examen. I region Stockholm är det tyvärr så att vi i primärvården enbart får ersättning för varje besök. Arbetsgivaren är skyldig att ha lönerevision varje år men jag kan inte se att ersättningarna har gått upp de senaste tre åren. Snarare ökar produktionskraven för att verksamheten ska klara sig ekonomiskt. Det är tröttsamt i längden att hela tiden vara jagad av produktionsmål samtidigt som löneutvecklingen - som tidigare nämnts - är näst intill obefintlig. En annan sak är att våra specialistutbildningar måste löna sig ekonomiskt för den enskilde om samhället ska fortsätta kunna ta del av vår kompetens. Just nu läser de flesta av oss in vår magister examen utöver arbetstid.

Fysioterapeut primärvård Region Stockholm

 

2021-04-14

Att vårt fackförbund kommenterar fysios dåliga arbetsvillkor är väl fint, men något de har behövt uppmärksamma betydligt tidigare. Att förändra vår akademiska karriärstege utan att ha med sig beställarna är oansvarigt och inte i linje med medlemmarnas behov. Om vår yrkeskår går att ersätta med andra så är det vårt facks ansvar. Som man sår får man också skörda. 

Troligen

 

Malin Wernström

Reporter

malin.wernstrom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev