Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsmiljö

Vårdpersonal får fortsatt höga betyg av patienterna

Publicerad: 16 september 2021, 13:45

Den som arbetar inom vården gör ett allt bättre jobb, tycker patienterna enligt den senaste patientenkäten från Sveriges Kommuner och Regioner.

Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån, Emil Langvad/Bildbyrån, Simon Hastegård/Bildbyrån

Trots stora utmaningar med hög arbetsbelastning och pågående pandemi får de vårdanställda goda vitsord i årets patientenkät.

Ämnen i artikeln:

SKR

Nellie Pilsetnek

nellie.pilsetnek@dagensmedicin.se


Patientenkäten från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, pekar på att vårdpersonal blir allt bättre på att tillgodose patienternas förväntningar. Även om betygen har legat högt de senaste åren, ökar andelen nöjda patienter procentuellt mot åren 2018 och 2016 då enkäten genomfördes senast.

Läs också: Invånarna höjer betyget till primärvården 

Det trots rådande pandemi och att vården kritiserats internt för hög arbetsbelastning.

Av de patienter som besökt den slutna specialistvården och fått enkäten svarar drygt hälften, cirka 40 000. Av dem tycker 90,9 procent att vården ger ett gott helhetsintryck. 

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

”Under pandemin har sjukvården och vårdens medarbetare haft ett högt tryck och trots det så är de allra flesta patienterna nöjda med den vård och det bemötande de fått, vilket är extra glädjande. Regionerna kan nu analysera sina resultat för att fortsätta sitt utvecklings- och förbättringsarbete, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Knappt hälften av de patienter den inom öppna specialistvården som fick enkäten under våren 2021 har svarat. Av dem menar 90,6 procent att vårdens tillgänglighet är god och 91 procent upplever ett respektfullt bemötande.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Hos SKR går det att ta del av enkäten i sin helhet och söka på enskilda regioner och verksamhetsområden. Syftet med enkäten är att resultaten ska ligga till grund för förbättringsarbeten inom vården. 

 

Fakta

40 000 patienter (50,5 procent), som besökt den specialiserade slutenvården och 115 000 (47,8 procent) svarade på enkäten för den specialiserade öppenvården.

 

Enkäten har skickats ut till patienter som besökt den öppna specialiserade vården eller varit inlagda på den slutna specialiserade somatiska vården under perioden mars till april 2021. Och resultaten kommer från deltagare som är 15 år eller äldre.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev