Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Arbetsmiljö

Varning för kortisolmätningar

Publicerad: 28 november 2008, 08:56

Mätning av nivåerna av hormonet kortisol har blivit allt vanligare i forskningen om stressrelaterade sjukdomar. Men svenska forskare varnar nu för att floran av mätmetoder kan ge felaktiga tolkningar av forskningsresultat.


Steroidhormonet kortisol anses ha en central roll i kroppens anpassning till stress. Nivån av kortisol har därför under lång tid använts som stressmarkör i forskningen om olika stressrelaterade sjukdomar.

Men stressforskare varnar nu för att kortisol i vissa fall används alltför lättvindigt i forskningen. I sin tur kan det leda till felaktiga tolkningar av forskningsresultat.

– Det är välkänt att nivåerna av kortisol varierar över dygnet. Men det finns också variationer mellan olika dagar och mellan olika individer. Detta är faktorer man måste ta hänsyn till för att resultaten ska bli meningsfulla, säger Margareta Kristenson, docent och överläkare vid folkhälsovetenskapligt centrum i Landstinget i Östergötland.

Hon är moderator vid dagens symposium, där man kommer att diskutera några av de problemställningar som finns kring att använda kortisol som stressmarkör i forskningen.

– I litteraturen förekommer en mängd olika sätt att mäta kortisol. Ännu finns dock ingen enighet om vilken eller vilka som är de bästa mätmetoderna. Vissa forskargrupper mäter till exempel totalexponeringen av kortisol under dygnet, vilket kan vara betydelsefullt när man mäter kopplingen mellan stress och metabola störningar, säger Margareta Kristenson.

– Andra forskargrupper mäter skillnaden mellan lägsta och högsta värde under dygnet eller kortisolmönstret vid uppvaknandet, vilket kan vara intressant vid sjukdomar som utmattningsdepression och fibromyalgi.

En provtagningsmetod som fått stort genomslag under de senaste 15 åren är mätning av kortisol i saliv. Metoden har fördelen att prov kan tas av patienten själv i sin hemmiljö.

Nätverk granskar forskning
– Salivmätningar av kortisol har fullständigt exploderat på senare tid. Metoden har bland annat använts i primärvården. Men det kan vara ett skenbart enkelt sätt att mäta kortisol på. Det är viktigt med noggrann information till deltagaren och protokoll så att man vet om provet är taget i vila eller under fasta, säger Margareta Kristenson.

Tillsammans med de övriga personerna som står bakom symposiet är hon med i ett nordiskt nätverk, Scancort, som bildades 2006. Nätverket stöds bland annat av Vetenskapsrådet.

– Vi har just nu fem arbetsgrupper som går igenom litteraturen för att granska resultat i förhållande till vilka mätmetoder som använts i kortisolforskningen, säger Margareta Kristenson.

Än så länge används kortisolmätningar främst i forskningen.

– Målet är ändå att kortisolmätningar ska kunna gå att använda i klinisk praxis. Men då måste vi först nå konsensus om hur de ska genomföras på bästa sätt.

Högst nivå under morgontimmarna

Kortisol insöndras från binjure­barken med ett karakteristiskt dygnsmönster. Nivån är lägst under natten för att sedan stiga och nå en topp strax efter uppvaknandet. Ökad insöndring av kortisol till följd av stress leder bland annat till stegring av blodtrycket och blodsockervärdet. Kortisol har också en dämpande effekt på immunförsvaret.

» Endokrina och metabola sjukdomar

Fredagen den 28 november
Symposium
8.30–10.00, sal E1
Kan man mäta kortisol som stress­markör så att det är meningsfullt?

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev